บล็อก > รายการตรวจสอบการพัฒนาสำหรับเด็กปฐมวัย

Developmental Checklist for Early Childhood

รายการตรวจสอบการพัฒนาสำหรับเด็กปฐมวัย

รายการตรวจสอบการพัฒนาสำหรับเด็กปฐมวัย

รายการตรวจสอบสำหรับเด็กปฐมวัย แรกเกิด – 12 เดือน

พัฒนาการของลูกเป็นสิ่งที่พ่อแม่ใส่ใจอย่างยิ่ง ในช่วงขวบปีแรกของชีวิตเด็ก พวกเขาจะมีพัฒนาการที่หลากหลาย การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วงอายุนี้สร้างรากฐานสำหรับการพัฒนาขั้นต่อไป! มาดูขั้นตอนของการพัฒนาและสิ่งที่แต่ละขั้นตอนเกี่ยวข้องกัน😊

ที่มา: กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ สสส

ทิ้งข้อความไว้

* ช่องที่ต้องเติม

โปรดทราบ:ความคิดเห็นต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะเผยแพร่