ข่าวสาร > อาร์กกิ

Arkki

อาร์กกิ

อาร์กกิ

อาร์กกิ

โรงเรียนแห่งความคิดสร้างสรรค์และผู้ประกอบการจัดหลักสูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ระยะยาวเพื่อให้โอกาสเด็ก ๆ ในการออกแบบของเล่นด้วยตนเอง

ด้วยการเชิญ Prawes Hongthong ผู้จัดการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้ความรู้แก่เด็ก ๆ เกี่ยวกับการออกแบบของเล่นและการพัฒนาเด็กในแต่ละวัยเด็ก ๆ จะสามารถฝึกกระบวนการคิดการออกแบบได้นอกจากนี้พวกเขาจะเข้าใจกระบวนการทำของเล่นและ คุณค่าที่อยู่เบื้องหลังความคิดสร้างสรรค์ในการบรรลุผล

ทิ้งข้อความไว้

* ช่องที่ต้องเติม

โปรดทราบ:ความคิดเห็นต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะเผยแพร่