บทความ > รายการตรวจสอบการพัฒนาสำหรับเด็กปฐมวัย

Developmental Checklist for Early Childhood

รายการตรวจสอบการพัฒนาสำหรับเด็กปฐมวัย

รายการตรวจสอบการพัฒนาสำหรับเด็กปฐมวัย

รายการตรวจสอบสำหรับเด็กปฐมวัยเกิดใหม่- 12 เดือน

การพัฒนาเด็กเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองใส่ใจอย่างลึกซึ้ง ในช่วงปีแรกของชีวิตเด็กพวกเขาพัฒนาในหลากหลายวิธี การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วงอายุนี้สร้างรากฐานสำหรับขั้นตอนต่อไปในการพัฒนา! มาดูขั้นตอนการพัฒนาและสิ่งที่แต่ละคนเกี่ยวข้อง😊

อ้างอิง: กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิส่งเสริมสุขภาพไทย

ทิ้งข้อความไว้

* ช่องที่ต้องเติม

โปรดทราบ:ความคิดเห็นต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะเผยแพร่