Reasons Why Gardening Is Good for Your Kids

เหตุผลว่าทำไมการทำสวนจึงดีต่อลูกของคุณ

เหตุผลว่าทำไมการทำสวนจึงดีต่อลูกของคุณ

เหตุผลว่าทำไมการทำสวนจึงดีต่อลูกของคุณ

การจัดสวนเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างทักษะชีวิตและการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ วันนี้ แปลนทอยส์® จะมาแบ่งปันประโยชน์ของการส่งเสริมให้เด็ก ๆ ทำสวนกับคุณ!

  1. ความรับผิดชอบ: พวกเขาจะรับผิดชอบดูแลพืช
  2. หลักการทางวิทยาศาสตร์ - จะได้เรียนรู้เรื่องเหตุและผล เช่น อะไรเป็นเหตุ อะไรจะเกิดขึ้น อีกทั้งจะได้เรียนรู้โภชนาการจากผัก
  3. การออกกำลังกาย - เด็กจะกระตือรือร้นมากเมื่อพวกเขาทำสวน ประสาทสัมผัสทั้งห้าของพวกเขาจะได้รับการฝึกด้วย
  4. ความผูกพันในครอบครัว - ทั้งคุณและลูก ๆ ของคุณจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันเมื่อทำสวน
  5. การทำงานเป็นทีม - เมื่อคุณใช้เวลาทำบางสิ่งร่วมกัน คุณจะได้เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำงานให้เสร็จ
  6. ผู้ดูแลสิ่งแวดล้อม - พวกเขาจะได้เรียนรู้การดูแลธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต
  7. ความอดทน - เด็กๆ จะได้เรียนรู้ว่าไม่มีความสำเร็จใดได้มาง่ายๆ หลายครั้งที่ต้องรอดูผลของการกระทำ
  8. รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ - เป็นไปได้ว่าหลังจากทำสวนแล้วพวกเขาจะสนใจที่จะกินผักที่ปลูก

แสดงความคิดเห็น

*ช่องที่ต้องกรอก

โปรดทราบ: ความเห็นจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะถูกเผยแพร่