/Wooden-Toys-Reduce-Carbon-Footprint/

'Carbon Footprint' อีกหนึ่งความใส่ใจของของเล่นไม้ 'PlanToys'

'Carbon Footprint' อีกหนึ่งความใส่ใจของของเล่นไม้ 'PlanToys'

เมื่อโลกร้อนไม่ใช่แค่เทรนด์ที่ทุกคนตระหนัก แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่ เราก็สามารถมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนได้ง่าย ๆ ด้วยหลากหลายวิธี ตั้งแต่การแยกขยะ รีไซเคิลของใช้แล้ว ใช้พลังงานทดแทน หรือการปลูกต้นไม้

วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับ ‘Carbon Footprint’ ว่าคืออะไร สำคัญอย่างไร และเกี่ยวข้องกับของเล่นไม้ของเราอย่างไร มาดูไปพร้อมกันเลย

ทำความรู้จัก ‘Carbon Footprint’

เราคงคุ้นเคยกับคำว่าโลกร้อน ชั้นโอโซนถูกทำลาย แต่ยังไม่ค่อยคุ้นกับคำว่า ‘Carbon Footprint’ มากนัก ซึ่งความจริงแล้ว‘Carbon Footprint’นั้นสำคัญ เพราะเป็นการบอกให้รู้ว่าตลอดวัฏจักรชีวิตของสินค้านั้น ๆ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นปริมาณเท่าไหร่ ตั้งการได้มาของวัตถุดิบ การผลิต การกระจายสินค้า และการจัดการของเสียหลังหมดอายุการใช้งาน เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น และแน่นอนว่าของเล่นไม้แปลนทอยส์ทุกชิ้นก็มีตัวเลขกำกับอยู่บนกล่องสินค้าเช่นกัน

ในปัจจุบัน ‘Carbon Footprint’ กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในหลายประเทศและยังได้เรียกร้องให้มีการติดเครื่องหมาย ‘Carbon Footprint’ หากนำเข้าหรือส่งออกสินค้าด้วย

ที่แปลนทอยส์คำนวณ ‘Carbon Footprint’ อย่างไร

การที่จะได้ฉลาก ‘Carbon Footprint’ มาแปะบนของเล่นไม้ของเราได้นั้น จะเป็นการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมา ซึ่ง-ขอบเขตการคำนวณ ของแปลนทอยส์เป็นแบบ Gate to Gate หรือเริ่มคิดตั้งแต่เมื่อวัตถุดิบมาถึงหน้าประตูโรงงาน ไปจนถึงการบรรจุสินค้าและพร้อมส่งออกนอกประตูโรงงานนั่นเอง

แต่โดยทั่วไปแล้ว การคำนวณ ‘Carbon Footprint’ ของสินค้ามีทั้งหมด 3 แบบคือ

 Cradle to Gate : การคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบจากแหล่งกำเนิดและส่งไปยังโรงงานเพื่อผ่านกระบวนการผลิต ไปจนกระทั่งผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์พร้อมออกจากประตูโรงงาน

Gate to Gate : การคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาตั้งแต่เมื่อวัตถุดิบมาถึงประตูโรงงาน ผ่านกระบวนการผลิตภายในโรงงาน ไปจนกระทั่งผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์พร้อมออกจากประตูโรงงาน

Cradle to Grave : ขอบเขตนี้ครอบคลุมวงจรชีวิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การได้มาซึ่งวัตถุดิบจากแหล่งกำเนิดและส่งไปยังโรงงานเพื่อผ่านกระบวนการผลิตไปจนกระทั่งผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์พร้อมออกจากประตูโรงงานไปยังผู้บริโภค ไปจนถึงเมื่อผลิตภัณฑ์สิ้นอายุการใช้งานและถูกฝังกลบเพื่อกำจัดซาก

/Wooden-Toys-Reduce-Carbon-Footprint/

ใส่ใจ ‘Carbon Footprint’ ตั้งแต่ขั้นตอนแรก

การผลิตของเล่นไม้แปลนทอยส์ทุกชิ้นถูกคิดตั้งแต่การได้วัตถุดิบมา โดย 75% ของวัตถุดิบที่เราใช้มาจาก  30 กิโลเมตรรอบโรงงาน  เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลงจากการขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพราะวัตถุดิบไม่ต้องเดินทางไกล ประหยัดเวลา และยังช่วยให้ชาวสวนยางในละแวกโรงงานมีรายได้

วัสดุเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ของเล่นไม้แปลนทอยส์ทำจากไม้ยางพารา ทำให้สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้เมื่อหมดอายุการใช้งาน รวมถึงการใช้สีย้อมสูตรน้ำที่นอกจากจะปลอดภัยต่อเด็กแล้ว ยังไม่ทิ้งสารพิษตกค้างไว้เมื่อย่อยสลายแล้ว 

นอกจากนี้ยังมีวัสดุอื่นๆ  เช่น ผ้า หรือยางพาราธรรมชาติที่ใช้เป็นส่วนประกอบของของเล่นบางตัวเพื่อให้ของเล่นไม้ตอบโจทย์ด้านฟังก์ชั่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการเด็กโดยไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม 

ใช้พลังงานหมุนเวียน

ที่โรงงานแปลนทอยส์เราพยายามอย่างหนักเพื่อลดคาร์บอนฟุตพรินต์ในทุกกิจกรรมที่เราทำ โดยเฉพาะในกระบวนการผลิต

ของเล่นไม้ เช่น การนำเศษไม้เหลือใช้มาเป็นเชื้อเพลิงของเตาชีวมวลเพื่อผลิตพลังงานความร้อนไปใช้ในการผลิต PlanWood นอกจากนี้เรายังติดตั้งหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงงานเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตามการลด ‘Carbon Footprint’ เป็นเพียงหนึ่งในหนทางที่เราพยายามทำเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณก็สามารถช่วยลด ‘Carbon Footprint’ ในชีวิตประจำวันได้เช่นกัน เช่น แยกขยะเพื่อรีไซเคิล ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ลดการใช้พลังงาน ฯลฯ เพื่อส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้ลูกหลานของเราได้ขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างยั่งยืน


counter for blog

แสดงความคิดเห็น

*ช่องที่ต้องกรอก

โปรดทราบ: ความเห็นจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะถูกเผยแพร่