แปลนทอยส์ครบรอบ 43 ปี! เราออกแบบการเล่นที่ยั่งยืนให้กับเด็ก ๆ มากว่าสี่ทศวรรษเพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตและเรียนรู้ผ่านการเล่นของเล่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงส่งเสริมพัฒนาการแบบองค์รวม แต่ยังปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกต่อการใช้ชีวิตต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในโอกาสที่เราครบรอบ 43 ปี เราจึงจัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับลูกค้าของเราทั่วโลก ผู้ชนะจะได้รับ Green Dollhouse พร้อมเฟอร์นิเจอร์และตุ๊กตาที่จะเป็นตัวแทนคนในครอบครัวของคุณ.