บล็อกไม้ 40 ชิ้น

900.00 ฿
ค่าจัดส่ง จะถูกคำนวณในหน้าชำระเงิน
Creative
Coordination
Mathematical
Imagination
Language & Communication
Concentration

18M+

SKU: 5507
ชุดบล็อกไม้สีพาสเทล ของเล่นเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ประกอบด้วยบล็อกไม้สีพาสเทลและสีไม้ธรรมชาติ จำนวน 40 ชิ้น (สีพาสเทล 18 ชิ้นและสีไม้ธรรมชาติ 22 ชิ้น) ซึ่งมีรูปทรงแตกต่างกัน สามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นร่วมกันกับเพื่อนก็ได้ ช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่างๆ จากการยก ถือ และต่อบล็อก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาความคิดรวบยอดระหว่างรูปทรง และแบบต่างๆ รวมถึงได้พัฒนาทักษะทางภาษา ผ่านการสนทนาถึงรูปร่าง ขนาด และรูปแบบที่เด็กสร้างสรรค์ขึ้นมา

Factors for Child Development:

Creative
Coordination
Mathematical
Imagination
Language & Communication
Concentration

Package Dimension (W x L x H) :

7.4 นิ้ว X 2.24 นิ้ว X 7.4 นิ้ว

18.8 ซม. X 5.69 ซม. X 18.8 ซม.

Product Dimension (W x L x H) :

1.38 นิ้ว X 0.69 นิ้ว X 2.76 นิ้ว

3.5 ซม. X 1.75 ซม. X 7 ซม.

Package Weight :
1.52 ปอนด์
0.69 กก.
*The biggest part:
Ractangle Block