Vehicle Puzzle

690.00 ฿
ค่าจัดส่ง จะถูกคำนวณในหน้าชำระเงิน

12M+

SKU: 5675
สินค้าเหลือน้อย - 2 ชิ้น พร้อมขาย
Vehicle Puzzle กระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ที่จะมองภาพรวมเพื่อคิดแก้ปัญหาและหาความสัมพันธ์ระหว่างยานพาหนะกับภาพพื้นหลัง เมื่อเด็กต่อ Puzzle เสร็จแล้วจะมองเห็นภาพคนขับผ่านช่องหน้าต่างของยานพาหนะ จึงเป็นลูกเล่นที่ซ่อนไว้เพื่อช่วยให้เด็กเล่นและตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องได้ด้วยตนเอง

Factors for Child Development:

No factors found for child development.

Package Dimension (W x L x H) :

2.24 นิ้ว X 9.06 นิ้ว X 7.4 นิ้ว

5.69 ซม. X 23.01 ซม. X 18.8 ซม.

Product Dimension (W x L x H) :

4.88 นิ้ว X 0.39 นิ้ว X 0.39 นิ้ว

12.4 ซม. X 1 ซม. X 1 ซม.

Package Weight :
1.46 ปอนด์
0.66 กก.
*The biggest part:
Base