ของเล่นไม้แปลนทอยส์
เด็กดี โลกสวย
ด้วยการเล่นที่ยั่งยืน

PlanToys Membership Program

รับสิทธิพิเศษทันทีเมื่อสมัครสมาชิก PlanToys Family

● รับ 1,000 คะแนน เมื่อลงทะเบียน
● รับคะแนนเพิ่ม 500 คะแนนในเดือนเกิดของคุณ
● ทุก ๆ 1,500 คะแนน สามารถแลกส่วนลด 200 บาท หรือบัตรเข้า Forest of Play Bangkok

PlanToys ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขเหล่านี้ตามดุลยพินิจโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลงทะเบียน

การเล่นเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการ

หากเด็ก ๆ ได้สนุกกับการเล่นและยังเสริมพัฒนาการไปพร้อม ๆ กัน การเล่นธรรมดาก็เป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กได้มากขึ้น ซึ่งเราสามารถแบ่งพัฒนาการเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้

สำนักงานใหญ่ Plan Creations Co., Ltd. 114/1 ซอยสาทร 10, ถนนสาทรเหนือ, บางรัก, กรุงเทพฯ 10500, ประเทศไทย
Tel: +66 (0) 2237 9070   Fax: +66 (0) 2237 5790   Email: mktg@plantoys.com

Copyright © 2022 Plantoys.com All Rights Reserved.