ของเล่น-เพิ่มความท้าทาย

เพิ่มความท้าทายด้วยของเล่น เด็กได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง?

เพิ่มความท้าทายด้วยของเล่น เด็กได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง?

'ความท้าทายเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถพัฒนาศักยภาพและขยายขีดจำกัดได้มากขึ้น ในทางตรงข้ามยังเพิ่มความกดดันไปพร้อมกันด้วย ทักษะการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเสริมพัฒนาการด้านอื่น ๆ การสอนให้เด็ก ๆ เผชิญกับความท้าทาย ให้ลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ เพื่อท้าทายความสามารถของตัวเองก็เป็นประโยชน์ให้กับเค้าได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม'

สนุกกับความท้าทาย ด้วยของเล่นเสริมพัฒนาการ

การฝึกทักษะให้กับเด็กๆ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเสริมพัฒนาของตัวเด็ก ๆ เอง การเล่นของเล่น คือตัวช่วยที่ดีที่จะทำให้การเรียนรู้สนุก บทความนี้จะช่วยแนะแนวทางที่พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมให้เด็กๆ พบกับความท้าทายโดยใช้ของเล่นและกิจกรรมการเล่นได้ ถ้าพร้อมแล้วมาดูไปพร้อมกันเลย

ของเล่น-เพิ่มความท้าทาย

ของเล่นประเภทใดเพิ่มความท้าทายได้

 

แน่นอนว่าเมื่อเด็ก ๆ เล่นของเล่นหรือการเล่นผ่านกิจกรรมบางอย่าง จนชำนาญแล้ว ความเบื่อหรือความท้าทายก็หมดลงเช่นกัน รวมถึงทำให้เกิดการไม่อยากเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ 


ดังนั้น การเลือกของเล่นที่ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความท้าทาย เป็นสิ่งสำคัญ ของเล่นเหล่านี้อาจจะรวมถึงของเล่นประเภทการแก้ปริศนา แก้ปัญหา การใช้ความคิดสร้างสรรค์ เช่น ปริศนาการเรียงภาพ ของเล่นตัวต่อที่ต้องแก้ปัญหา ของเล่นจับคู่ ของเล่นไม้ทรงตัว การเล่นต่อคำ เรียงคำศัพท์ ของเล่นเขาวงกต ไปจนถึงของเล่นปลายเปิด เช่น บล็อกไม้ 


ของเล่นเหล่านี้ล้วนออกแบบมาเพื่อเพิ่มความท้าทายให้กับเด็ก ๆ ได้โดยตรงซึ่งความยากหรือง่ายก็จะขึ้นอยู่กับอายุในการเล่นที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีของเล่นที่สามารถเล่นได้หลายคนเพื่อเพิ่มความท้าทาย เด็ก ๆ ก็จะได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและยังได้ใช้เวลากับครอบครัวอย่างมีคุณภาพผ่านการเล่นอีกด้วย

ของเล่น-เพิ่มความท้าทาย

เพิ่มความท้าทาย ยกระดับการเล่นของเล่น

 

เพื่อให้เด็ก ๆ สนุกกับการเล่นของเล่นได้มากขึ้น ของเล่นในแต่ละระดับจะออกแบบอิงจากพัฒนาการของเด็ก ๆ ตามช่วงวัยเป็นหลัก ซึ่งจะออกแบบไม่ให้ยากหรือง่ายเกินไป เพื่อให้เด็ก ๆ ยังสนุกกับการเล่น และความท้าทายไปในตัว 

การเพิ่มความท้าทายในการเล่น สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

  • การตั้งเป้าหมายที่สามารถทำได้ ลองตั้งเป้าหมายเล็ก ๆ ในการเล่นของเล่นไปก่อน เช่น สร้างบ้าน 2 ชั้น จากสิ่งของที่มี เป็นต้น
  • ฝึกให้เด็ก ๆ ใช้จินตนาการ ให้เด็ก ๆ ลองสร้างสิ่งของต่าง ๆ จากของเล่นที่มี หรือใช้ของเล่นที่มีต่อเติมเป็นของเล่นชิ้นอื่น
  • การเพิ่มระดับความยาก การตั้งเงื่อนไขหรือกำหนดข้อจำกัดขึ้นมาเพื่อให้การเล่นยากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นของเล่นแก้ปริศนา คำศัพท์ หรือของเล่นไม้ชนิดอื่น ค่อย ๆ เพิ่มความยากก็เพิ่มความท้าทายได้
  • การเล่นร่วมกันช่วยผ่านอุปสรรค ลองเปลี่ยนมาเล่นของเล่นเป็นกลุ่ม เพื่อช่วยกันแก้ปัญหา และฝึกการเข้าสังคมได้ด้วย
  • เพิ่มข้อจำกัดด้านเวลาและตั้งกฏเกณฑ์ อาจจะเป็นการกำหนดกฏว่าห้ามใช้บล็อกสี่เหลี่ยม เพื่อต่อเป็นจรวด หรือต่อให้เสร็จภายใน 5 นาที เป็นต้น

การเพิ่มความท้าทายและความยากก็เป็นอีกอุปสรรค จำลองเหตุการณ์ให้กับเด็ก ๆ ได้เผชิญปัญหา คิดแก้ไขปัญหา ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก ๆ ได้ในอนาคต

ของเล่น-เพิ่มความท้าทาย

เด็กได้เรียนรู้อะไรจากความท้าทายผ่านการเล่นของเล่น

 

ประโยชน์ที่เด็ก ๆ ได้จากการเผชิญปัญหาและความท้าทายผ่านการเล่น ของเล่น มีดังนี้

  • มีความมุ่งมั่น เมื่อเด็ก ๆ เจอปัญหาหรืออุปสรรค จะมีความตั้งใจแก้ปัญหา อยากฝึก อยากทำเพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านั้นไปให้ได้
  • ได้เรียนรู้ความเห็นอกเห็นใจ เมื่อเด็ก ๆ ได้คิดและแก้ปัญหาที่ท้าทายในหลาย ๆ มุม เขาจะเข้าใจมุมมองของคนอื่น ได้เรียนรู้ความเห็นอกเห็นใจ ไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง
  • มีความกล้าหาญ เมื่อเด็ก ๆ ได้เรียนรู้และเผชิญกับความท้าทาย เขาก็จะคุ้นชิน ไม่หวาดหวั่นกับปัญหา และเรียนรู้ที่จะก้าวผ่านอุปสรรคและความท้าทายที่เกิดขึ้นได้
  • มีความมั่นใจในตัวเอง เด็ก ๆ จะเกิดความมั่นใจเมื่อเจอปัญหาหรือความท้าทายใหม่ ๆ เข้ามา ทำให้กล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ ๆ โดยที่ไม่กลัว

การส่งเสริมให้เด็กเผชิญกับความท้าทายผ่านการเล่นของเล่นเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมพร้อมพวกเขาในการรับมือกับการเติบโตต่อไปในอนาคต ที่สำคัญไม่ได้ทำให้การเรียนรู้เป็นสิ่งที่สนุกเท่านั้น แต่ยังสร้างรากฐานที่แข็งแรงสำหรับพัฒนาการทางสติปัญญา อารมณ์ และร่างกายไปพร้อม ๆ กันด้วย

counter for blog

Leave a comment

* Required fields

Please note: comments must be approved before they are published.