ของเล่น-ก่อสร้าง

รีวิวของเล่นตัวต่อสำหรับเด็ก 3 ขวบ

รีวิวของเล่นตัวต่อสำหรับเด็ก 3 ขวบ

‘ของเล่นก่อสร้างออกแบบมาเพื่อเสริมทักษะที่สำคัญสำหรับเด็กวัย 3 ขวบ ช่วงวัยนี้ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนากล้ามเนื้อ สติปัญญาและด้านอารมณ์ ของเล่นประเภทนี้เป็นของเล่นปลายเปิดที่เด็ก ๆ จะสามารถสร้างสรรค์การเล่นได้อย่างเต็มที่ ตอบโจทย์พัฒนาการได้หลายด้าน ทำให้เกิดทักษะที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัยที่ต้องการพื้นที่ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อเล่นไปเรื่อย ๆ จะช่วยกระตุ้นกระบวนการคิดที่ซับซ้อนและท้าทายมากขึ้นได้เช่นกัน’

ของเล่นก่อสร้าง คืออะไร

ของเล่นตัวต่อคือของเล่นที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน เช่น  วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม ทรงกระบอก เป็นต้น การเล่นจะใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ต่อประกอบของเล่นได้อย่างอิสระ ทำให้เด็ก ๆ ได้ฝึกการใช้สมองทั้งสองซีกไปพร้อม ๆ กัน เป็นการเล่นที่สามารถถ่ายทอดจินตนาการให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่าง ทำให้การเล่นของเล่นประเภทนี้สนุกท้าทาย และสร้างความภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็ก ๆ ได้

เซตของเล่น Marble Run Deluxe

ของเล่นก่อสร้างเซตนี้ดึงดูดความสนใจของเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี ด้วยการกลิ้งของลูกแก้วที่ผ่านเส้นทางการกระดก การเลี้ยววน การบิดของรางที่ส่งผลต่อทิศทางของลูกแก้วไปจนสุดทาง การเล่นเซตนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่การผสมกลไกการเล่นเพิ่มเข้าไป ทำให้เด็ก ๆ สนุก และท้าทาย


นอกจากนี้ยังทำให้การเล่นก่อสร้างแตกต่างไปจากเดิมอีกด้วย เพราะเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ต่อ ประกอบ และจัดเรียงราง เพื่อกลิ้งลูกแก้วโดยไม่ทำให้ตกรางและไปยังปลายทางได้สำเร็จ นอกจากความสนุกแล้วยังชวนให้เด็ก ๆ ได้คิด และลองผิดลองถูกขณะเล่นได้ไม่มีเบื่อ สามารถช้อปของเล่นไม้เซตนี้ได้ ที่นี่

เสริมพัฒนาการด้านใดบ้าง

 • พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การต่อรางลูกแก้วในทิศทางต่าง ๆ ไล่เรียงตามความสูงต่ำของรางช่วยให้การสร้างสนามการเล่นแต่ละครั้งแตกต่างกันหรือบางครั้งหากเพิ่มไอเดียเข้าไปอย่างการตกแต่งรางหรือเล่นร่วมกับของเล่นอื่นก็เพิ่มความน่าสนุกและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กัน
 • ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ ของเล่นเซตนี้จะช่วยให้เสริมการคิดแบบ Logical Thinking ผ่านการวางแผนต่อรางในทิศทางต่าง ๆ
 • ฝึกการประสานสัมพันธ์ ทั้งการหยิบจับจำเป็นต้องใช้กล้ามเนื้อที่ต้องทำงานพร้อมกันหลาย ๆ ส่วน เช่น การใช้นิ้วมือผสานกับสายตาในการต่อราง จัดเรียงลำดับความสูง-ต่ำของรางลูกแก้ว เป็นต้น
 • ฝึกทักษะการมอง การกลิ้งลูกแก้วลงบนรางที่มีระดับความสูงต่ำ ช่วยให้เด็กมองตาม ทำให้ทักษะการมองได้รับการพัฒนา 
 • ฝึกทักษะการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นความสูงต่ำของราง การวางระยะจัดรางให้ต่อเนื่องกัน มุมเลี้ยว มุมโค้งที่ต้องวางให้เหมาะสมเพื่อให้ลูกแก้วกลิ้งได้อย่างต่อเนื่อง ล้วนเป็นการฝึกทักษะการแก้ปัญหาให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี
 • ฝึกทักษะการสื่อสารและภาษา เด็ก ๆ ได้ใช้ภาษา พูดคุย สื่อสารระหว่างการเล่นของเล่น ไม่ว่าจะพูดคุยขณะเล่น การฝึกคำศัพท์ เรียกสิ่งของหรือการพูดคุยกันกับคุณพ่อคุณแม่อีกด้วย

เซตของเล่น Construction Set

ของเล่นก่อสร้างเซตเครื่องมือช่างที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการได้หลายด้าน เพราะเป็นของเล่นปลายเปิดที่เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้คิดสร้างสรรค์เองได้อย่างอิสระ เซตของเล่นนี้จะใช้การเล่นแบบต่อประกอบให้เด็ก ๆ ได้ลองเรียนรู้และต่อเติมตามจินตนาการออกมาเป็นผลงาน


การเล่นก่อสร้างรูปทรงจากชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น น็อต แผ่นไม้ บล็อกไม้ ล้อไม้ ออกมาเป็นรถ เรือ เครื่องบิน หุ่นยนต์ จะทำให้เด็ก ๆ สนุกกับการคิดเพื่อหาวิธีประกอบให้ได้ตามจินตนาการ ซึ่งก็แตกต่างจากการเล่นต่อประกอบบล็อกไม้ทั่วไปที่ต่อจากรูปทรงเรขาคณิต แต่อย่างไรก็ตามของเล่นก่อสร้างทั้งสองแบบยังคงเสริมพัฒนาการได้เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความชอบและความสนุกในการเล่นตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สามารถช้อปของเล่นเซตนี้ได้ ที่นี่

เสริมพัฒนาการด้านใดบ้าง

 • เสริมทักษะความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อของเล่นได้ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองได้โดยไม่จำกัดรูปแบบ
 • ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ การต่อผสมผสานไม่ว่าจะเป็นน็อตขนาดต่าง ๆ ล้อรถ แผ่นไม้ หากจะประกอบแต่ละชิ้นจำเป็นต้องคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะประกอบต่อของเล่นให้ตรงกับที่วางแผนไว้
 • ฝึกประสานสัมพันธ์ ทั้งการใช้นิ้วมือ แขน อุ้งมือ สายตา ไปพร้อม ๆ กันจะช่วยฝึกการทำงานร่วมกันของอวัยวะเหล่านี้และเพิ่มความชำนาญในการใช้งานได้มากขึ้น
 • ฝึกฝนจินตนาการ ด้วยการเล่นที่ออกแบบมาให้ใช้จินตนาการประกอบการเล่น เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การต่อตามภาพที่คิดไว้ หรือตามเนื้อเรื่องนิทาน การเล่นลักษณะนี้จะช่วยส่งเสริมจินตนาการได้ดี
 • ฝึกการแก้ไขปัญหา เนื่องจากชิ้นส่วนมีความหลากหลาย การก่อสร้างให้เป็นรูปทรงที่ต้องการจำเป็นต้องใช้การลองผิดลองถูก ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาขณะเล่น
 • ฝึกการสื่อสาร เด็ก ๆ ได้พูดคุย ออกเสียงและฝึกการสื่อสารไปพร้อม ๆ กับการเล่น เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้คำศัพท์ของสิ่งต่าง ๆ การพูดคุยถึงวิธีการต่อประกอบ ไปจนบอกเล่าเรื่องราวที่อยู่ในจิตนาการให้กับผู้อื่นฟังนั่นเอง

เซตบล็อกไม้ 50 Unit Blocks

ของเล่นก่อสร้างที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเล่นแบบปลายเปิด ที่สามารถต่อประกอบได้หลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการของเด็ก ๆ เพื่อตอบโจทย์การเล่นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยการออกแบบการเล่นในรูปแบบบล็อกไม้รูปทรงเรขาคณิตที่ดูเรียบง่ายแต่เป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ  โฟกัสที่การต่อประกอบของเล่นโดยใช้ร่วมกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง


การต่อประกอบของเล่นตามจินตนาการและวิธีการเล่นของของเล่นเซตนี้ให้อิสระกับเด็กมาก และยังสนุกที่ได้เห็นความคิดเป็นรูปเป็นร่างอีกด้วย สามารถช้อปของเล่นชิ้นนี้ได้ ที่นี่

เสริมพัฒนาการด้านใดบ้าง

 • ฝึกความคิดสร้างสรรค์ ด้วยวิธีการเล่นที่เปิดกว้างก็ช่วยให้เด็ก ๆ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งได้เรียนรู้และเล่นอย่างสร้างสรรค์อย่างไม่มีสิ้นสุด
 • ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การต่อประกอบ ชิ้นส่วน บล็อกไม้รูปทรงเรขาคณิต ซึ่งช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจรูปทรง รูปร่างได้มากขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานของคณิตศาสตร์นั่นเอง
 • ฝึกการประสานสัมพันธ์ การหยิบบล็อกไม้รูปทรงต่าง ๆ ด้วยนิ้วมือ อุ้งมือ ประกอบกับการใช้สายตาในการจัดวางรูปทรง ต่อเป็นรูปร่างตามจินตนาการก็ทำให้ทักษะการประสานงานของมือและสายตาทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น
 • ฝึกการจินตนาการ ของเล่นปลายเปิดมักจะช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ได้เป็นอย่างดี เพื่อประกอบชิ้นส่วนออกมาให้เป็นรูปร่างตามต้องการ 
 • ฝึกสมาธิ การจดจ่อในการต่อชิ้นส่วนทำให้เด็ก ๆ ได้ฝึกสมาธิ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้ในด้านอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
 • ฝึกการพูดคุยสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ การพูดคุย การเล่าเรื่อง เด็ก ๆ จะได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างการเล่น โดยเฉพาะเมื่อเล่นร่วมกับผู้อื่น 

เซตบล็อกก่อสร้างปราสาท

ของเล่นก่อสร้างที่ชวนเด็ก ๆ สนุกไปกับโลกในนิทานที่มีทั้งปราสาท มังกร ม้า พระราชา อัศวิน และเจ้าหญิง นอกจากได้พัฒนาความคิดและจินตนาการผ่านการต่อบล็อก เด็ก ๆ ยังได้สนุกกับการสวมบทบาทเป็นตัวละครต่าง ๆ ได้อีกด้วย 


สามารถเล่นร่วมกับของเล่นประเภทอื่นได้ ทำให้ต่อยอดจินตนาการไปได้ไม่รู้จบ และยังสามารถสร้างเป็นเรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง อิสระในการเล่นจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น สามารถช้อปสินค้าเซตนี้ได้ ที่นี่

เสริมพัฒนาการด้านใดบ้าง

 • พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เป็นของเล่นก่อสร้างที่ออกแบบมาส่งเสริมให้เล่นได้หลากหลาย หรือต่อประกอบเป็นแบบต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ
 • ฝึกฝนการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การต่อบล็อกไม้จะช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้รูปทรงรูปร่างเรขาคณิตพื้นฐาน ซึ่งช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจ และสามารถเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ในอนาคต
 • ฝึกการประสานสัมพันธ์ของอวัยวะ ด้วยการเล่นประกอบตัวต่อบล็อกไม้ที่จำเป็นต้องใช้อวัยวะทั้งมือและสายตาในการหยิบจับและวางให้เป็นรูปร่างตามที่คิดไว้ ทำให้การพัฒนาทักษะด้านนี้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนาจินตนาการ การใช้จินตนาการในการคิดและวางแผนอย่างอิสระ จะช่วยให้การเล่นหลากหลายมากขึ้น เล่นได้ไม่รู้เบื่อ
 • ฝึกสมาธิ บางครั้งเด็ก ๆจะหลุดเข้าไปในโลกส่วนตัวหรือโลกจินตนาการ ทำให้เกิดสมาธิซึ่งเป็นอีกทักษะสำคัญสำหรับเด็ก ในวัยนี้
 • ฝึกฝนการสื่อสารและการพูดคุย ในระหว่างการเล่นเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ผ่านการพูดคุย สื่อสาร หรือการเล่าเรื่อง หรือบอกเล่าสิ่งที่ทำจากให้เพื่อน ๆ หรือครอบครัวขณะเล่น หรือการสอนคำศัพท์ต่าง ๆ ก็ช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาได้เช่นกัน

เชื่อว่าหลาย ๆ ครอบครัวคงจะมีแนวคิดและไอเดียสำหรับการซื้อของเล่นก่อสร้างจากที่ได้รีวิวกันไป ซึ่งถึงแม้ว่าวิธีการเล่นจะแตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นการใช้จินตนาการนั่นเอง

หากครอบครัวไหนยังลังเลหรือยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อของเล่นชิ้นไหนให้กับเด็ก ๆ ลองเริ่มต้นที่ของเล่นเซตก่อสร้างสักเซตก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีและตอบโจทย์เด็ก ๆ ได้อย่างแน่นอน

Shop the story

Leave a comment

* Required fields

Please note: comments must be approved before they are published.