ของเล่นเสริมพัฒนาการ-เสริมทักษะ 4 ด้าน

เสริมทักษะ 4 ด้าน ด้วยของเล่นไม้เสริมพัฒนาการ

เสริมทักษะ 4 ด้าน ด้วยของเล่นไม้เสริมพัฒนาการ

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา พัฒนาการ 4 ด้านที่สำคัญสำหรับเด็ก ๆ ที่ควรได้รับการส่งเสริมให้เหมาะสมตามวัย ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับพ่อแม่ การเล่นของเล่นทั่วไป หรือเล่นของเล่นเสริมพัฒนาการก็ล้วนเป็นวิธีที่ช่วยเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านนี้ได้ เพราะการเล่นเป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

เล่นของเล่นเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน

การเล่น ไม่ว่าจะเล่นกับพ่อแม่ การเล่นกับเพื่อน การเล่นของเล่น ทั่วไป หรือเล่นของเล่นเสริมพัฒนาการนอกจากความสนุกแล้วยังส่งผลดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่สำคัญ แต่หากจะเล่นให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด ก็ควรกำหนดการเล่นให้เหมาะสมกับการเสริมพัฒนาการในด้านที่สำคัญต่อช่วงวัยนั้น ๆ พ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถเริ่มจากการให้เด็ก ๆ เลือกเล่นจากสิ่งที่เขาสนใจ สิ่งที่เขาทำได้ดี แล้วค่อย ๆ ขยายไปสู่การเล่นที่หลากหลาย เพื่อเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านได้อย่างสมดุล


วันนี้แปลนทอยส์จะมาแนะนำการเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย 4 และการเลือกของเล่นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก ๆ ได้ง่ายขึ้น รวมไปถึงการออกแบบวิธีการเล่นตามช่วงวัย ถ้าพร้อมแล้วมาดูไปพร้อมกันเลย

ของเล่นเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

การยกศรีษะ พลิกตัว คว้าจับ คลาน นั่ง ยืน เดิน ล้วนเป็นพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สำคัญในช่วง 3 ปีแรก การเรียนรู้ผ่านการเล่นจึงเป็นสิ่งที่เราควรสนับสนุนเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย ไม่ว่าจะเล่นกับพ่อแม่หรือเล่นของเล่นก็เป็นส่วนช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ ใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ที่จะส่งผลดีต่อการเสริมพัฒนาการด้านร่างกายไ แปลนทอยส์ขอแนะนำการเลือกของเล่นเพื่อเสริมทักษะด้านร่างกายของวัย 3 ปีแรกดังนี้


ของเล่นเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ 0-6 เดือน ขึ้นไป ควรเป็นของเล่นที่ช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ ชันคอ ยืดคอ กางแขน-ขา ไปจนถึงผงกศรีษะ และการการเคลื่อนไหวร่างกายของเล่นเสริมพัฒนาการที่อยากแนะนำ คือ Bell Rattle , Baby Gift Set Stimulability Gross Motor Set , Beads Rattle เพราะเสียงที่เกิดจากการเขย่าจะกระตุ้นความสนใจให้เด็กมองตาม และพยายามคว้าจับ


ของเล่นสำหรับเด็ก 6 - 12 เดือน โดยธรรมชาติวัยนี้จะเริ่มเรียนรู้ ส่งเสียงโต้ตอบ ไปจนถึงเริ่มขยับอวัยวะต่าง ๆ ได้มากขึ้น ของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ที่แปลนทอยส์อยากแนะนำมีดังนี้ Sorting Bus , Stacking Ring , Shape & Sort it out , Roller


ของเล่นสำหรับเด็ก 12 - 18 เดือน วัยนี้จะชอบสำรวจ และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ของเล่นที่ชวนเด็ก ๆ เสริมพัฒนาด้านร่างกายที่สำคัญ คือของเล่นประเภทชวนให้หยิบจับ ลากจูง และเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น Assorted Fruit Set , Wautomobile , Pull Along Musical Bear , Push-Along Pelican


ของเล่นสำหรับเด็ก 2 - 3 ขวบ เด็กวัยนี้เริ่มคิดได้ซับซ้อนและลึกซึ้งมากขึ้น เราสามารถเลือกของเล่นที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้หลากหลาย การได้เรียนรู้สิ่งใหม่จะทำให้เด็ก ๆ สนุก และได้ใช้ทักษะการคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น ของเล่นสำหรับเด็กวัยนี้ ที่แปลนทอยส์อยากแนะนำ คือ Nuts & Bolts , Banjolele , Ice Cream Set , Balancing Tree 

ของเล่นเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

ของเล่นเสริมพัฒนาการ ที่ช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้เรื่องอารมณ์จะช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจ และตระหนักรู้ถึงอารมณ์ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น และยังสามารถสอดแทรกการเรียนรู้เรื่องการเห็นอกเห็นใจ และการแบ่งปันผ่านการเล่นร่วมกับผู้อื่นได้อีกด้วย ซึ่งทักษะและพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจเป็นอีกหัวข้อที่สำคัญต่อการสร้างพื้นฐานชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นต่อไปในอนาคต ซึ่งของเล่นที่แปลนทอยส์อยากแนะนำมีดังนี้


ของเล่นเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ 0-6 เดือน ขึ้นไป ธรรมชาติของเด็กในช่วงวัยนี้จะแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาเพื่อสื่อสารผ่านการร้องไห้ เปล่งเสียง หรือยิ้ม ของเล่นที่ช่วยให้เขาสงบ หรือช่วยดึงดูดความสนใจของเขาได้ก็จะเป็นประเภท ของเล่นที่มีเสียง สัมผัสที่แตกต่าง และการเคลื่อนไหวเบา ๆ ได้ เช่น Sensory Tumbling , Baby Gift Set - Stimulability sensory set


ของเล่นสำหรับเด็ก 6 - 12 เดือน เด็กวัยนี้จะสามารถแสดงอารมณ์ รู้จักอารมณ์ต่าง ๆ ได้มากขึ้น รวมถึงประสาทสัมผัสทางการได้ยินจะทำงานได้ดีขึ้น การกระตุ้นความสนใจด้วยเสียง ก็เป็นการเล่นที่น่าสนใจรวมถึงในวัยนี้จะเริ่มเรียนรู้ และสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว การใช้เสียงกระตุ้นความสนใจ หรือให้เด็ก ๆ เรียนรู้เรื่องอารมณ์ จะเหมาะสมกับพัฒนาการในวัยนี้ เช่น การเล่น Oval Xylophone , Pull-Along Hedgehog , Hammer Ball


ของเล่นสำหรับเด็ก 12 - 18 เดือน เป็นวัยที่เริ่มต้นเรียนรู้ และสนใจสิ่งแปลกใหม่รอบตัว ชอบหยิบจับ ค้นหาสิ่งต่าง ๆ และชอบพูดเลียนเสียง รวมถึงเริ่มรู้จักคนใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจากสมาชิกภายในครอบครัว พัฒนาการที่เราควรเริ่มต้นส่งเสริมจึงควรเป็นการเรียนรู้เรื่องอารมณ์ รู้จักเห็นอกเห็นใจ และการแบ่งปันกัน ของเล่นที่น่าสนใจที่แปลนทอยส์แนะนำให้ลองเล่นคือ Leaf Magnifier , Mushroom Kaleidoscope , Rain Maker


ของเล่นสำหรับเด็ก 2 - 3 ขวบ  เป็นวัยที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น สนุกกับการใช้พลังงาน และจินตนาการในการเล่นอย่างเต็มที่ มีความสามารถในการทำความเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึกต่าง ๆ ได้ดีขึ้น สามารถสื่อสารบอกสิ่งที่ต้องการได้ ชอบเลียนแบบสิ่งที่เขาพบเห็นในชีวิตประจำวัน และยังคงชอบสำรวจ ค้นหา และเรียนรู้กับสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ เริ่มมีสังคม มีเพื่อน ดังนั้นการเล่นของเด็กวัยนี้จึงควรเป็นการเล่นที่ส่งเสริมความคิด และจินตนาการ เช่น Lusitano , Build A Robot , My Mood Memo , Chef Set , Fire Fighter Play Set 

ของเล่นเสริมพัฒนาการด้านสังคมและสติปัญญา

ทักษะสังคมและสติปัญญาเป็นอีกทักษะที่สำคัญสำหรับเด็ก และสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่ยังเล็ก ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย รับฟัง การให้และแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ ไปจนถึงการเคารพผู้อื่น การทำตามกติกา เช่น การต่อแถว ซึ่งเด็กสามารถเรียนรู้ได้ซับซ้อนมากขึ้นตามช่วงวัย ซึ่งรวมไปถึงพัฒนาการด้านสติปัญญาด้วยเช่นกัน การเล่นของเล่นเสริมพัฒนาการที่ช่วยส่งเสริมทักษะเหล่านี้ จะช่วยให้การเรียนรู้สนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยแบ่งการเล่นตามความเหมาะสมของการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย ดังนี้

ของเล่นเด็กแรกเกิด ตั้งแต่ 0-6 เดือน ขึ้นไป เด็ก ๆ จะได้สนุกและเริ่มต้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น พ่อแม่และคนใกล้ชิดภายในครอบครัวจะเป็นส่วนสำคัญให้เด็ก ๆ เริ่มต้นเรียนรู้ผ่านการเล่น ของเล่นที่แปลนทอยส์แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เล่นร่วมกับเขา คือ Peek A Boo Roller , Penguin Wobbler , PlayGym , Baby Car


ของเล่นสำหรับเด็ก 6 - 12 เดือน การเข้าสังคมของเด็กวัยนี้เป็นสิ่งใหม่ที่เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การได้เจอคนใหม่ ๆ และเล่นร่วมกันจะทำให้สติปัญญาได้รับการพัฒนาไปพร้อมกัน เพราะจะเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัยระหว่างเล่นของเล่นที่แปลนทอยส์อยากแนะนำคือ Stacking Ring , Sorting Bus , Pull Along Musical Bear , Marine Puzzle


ของเล่นสำหรับเด็ก 12 - 18 เดือน วัยนี้การเข้าสังคมและสติปัญญาพัฒนาได้มากขึ้น และพร้อมเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่ซับซ้อนได้มากขึ้น การเลือกของเล่นจึงควรเลือกสื่งที่กระตุ้นให้เขาคิดหรือเกิดความสงสัย และควรเพิ่มเติมของเล่นปลายเปิดเข้าไปเพื่อให้เขาได้คิดและสร้างสรรค์การเล่นได้อย่างอิสระ เช่น Sea Life Puzzle , Rainbow Alligator , Hammer Peg Board , 40 Unit Blocks


ของเล่นสำหรับเด็ก 2 - 3 ขวบ เด็กในวัยนี้เติบโตและมีประสบการณ์มากขึ้นทั้งการเจอเพื่อนใหม่ ๆ การพูด การออกเสียงมีความชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งยังเริ่มต้นเลียนแบบคนใกล้ตัวและพ่อแม่ รวมถึงมักจะมองหาการเล่นที่ท้าทายมากกว่าเดิม ของเล่นสำหรับเด็กวัยนี้สามารถเป็นได้ทั้งเกมฝึกความคิด บล็อก หรือของเล่นบทบาทสมมติ เช่น Doctor Set , Fairy Tale Blocks , Finding Penguin Game 

นอกจากของเล่นที่ช่วยเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก ๆ แล้ว การเล่นและการให้เวลากับเด็ก ๆ เป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด เพื่อช่วยเสริมพัฒนาการได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งของเล่นจะเป็นตัวช่วยให้พ่อแม่ ได้พูดคุย เล่น และใช้เวลากับเด็ก ๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับสมาชิกในครอบครัวและผู้อื่นได้เช่นกัน

Shop the story

Leave a comment

* Required fields

Please note: comments must be approved before they are published.