ของเล่น-สำหรับเด็ก 2 ขวบ ขึ้นไป

เด็ก 2 ขวบ ขึ้นไป ชวนเล่นอะไรดี?

เด็ก 2 ขวบ ขึ้นไป ชวนเล่นอะไรดี?

‘การเล่นของช่วงวัยนี้มักจะใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก เพราะได้ผ่านประสบการณ์การเล่นคนเดียว ได้ลองถูกลองผิด ลองเล่นของเล่นหลายรูปแบบ จึงเป็นธรรมดาที่เด็กมักจะหาวิธีการเล่นใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง ช่วงวัยนี้จึงเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเล่นมากขึ้น และยังช่วยเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ ด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านความคิด และตรรกะ จึงนับเป็นข่วงวัยที่มีความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นแต่ก็สนุกมากขึ้นเช่นกัน’

เล่นของเล่นกับเด็กวัย 2 ขวบ ยังไงให้ช่วยเสริมพัฒนาการ

ของเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กวัย 2 ขวบ มีการเพิ่มความซับซ้อน และระดับความยาก เพื่อสร้างความท้าทายในการเล่นของเล่น แต่ความยากที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัยนี้ก็จำเป็นต้องพิจารณาให้ดี เพราะหากยากเกินไป เด็ก ๆ ก็อาจเบื่อ ไม่สนุกหรือเลิกเล่นไปโดยปริยาย 


ดังนั้นของเล่นที่เหมาะกับเด็กวัย 2 ขวบ ควรเป็นของเล่นปลายเปิดเพื่อให้ต่อยอดการใช้ความคิดมากขึ้น เช่น ของเล่นประเภท Blocks & Construction ที่เด็กจะได้ใช้ความคิดในการวางแผนการเรียงต่อชิ้นบล็อกให้เป็นไปตามที่จินตนาการไว้ ซึ่งเขาอาจจะเพิ่มความซับซ้อนด้านรูปทรง สี การจัดเรียงได้ในขั้นต่อไป

อย่างไรก็ตามหากพ่อแม่ผู้ปกครองกำลังมองหาหรืออยากรู้ว่าของเล่นสำหรับเด็กวัยนี้ ควรเล่นอะไรให้เสริมพัฒนาการบ้าง มาดูไปพร้อมกันเลย

เล่นบทบาทสมมุติ สนุกกับเซต Pretend Play

เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กวัย 2 ขวบ ด้วยของเล่นเสริมพัฒนาการประเภท Pretend Play ก็เป็นการเริ่มต้นเล่นได้ง่าย ๆ เพราะการเล่นบทบาทสมมุตินับเป็นกระบวนการการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพัฒนาการในช่วงวัยนี้ เด็ก ๆ จะเลียนแบบพฤติกรรมบทบาทที่ชอบ หรือสิ่งที่เห็นในชีวิตประจำวันผ่านการเล่น 


การเล่นบทบาทสมมุติ ทำให้เด็ก ๆ ได้ใช้จินตนาการอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเล่นเป็นคุณหมอ พยาบาล ตำรวจ คุณครู เชฟ หรือพนักงานส่งของก็ได้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 


อย่างไรก็ตามการเล่นแบบนี้ยังสามารถเพิ่มความสนุก ขยายขอบเขตการเสริมพัฒนาการได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นกำหนดธีม เพิ่มเนื้อเรื่อง เพิ่มภารกิจในการเล่นร่วมกันกับเด็ก ๆ เช่น เล่นบทบาทสมมุติคุณหมอผจญภัย คือการให้เด็ก ๆ เป็นคุณหมอและไปช่วยรักษาผู้คนในป่าลึก คุณพ่อคุณแม่อาจจะเพิ่มเนื้อเรื่อง เพิ่มอุปกรณ์ประกอบฉาก เพิ่มภารกิจที่น่าสนใจและสร้างความสนุกในขณะเล่นย 

สิ่งสำคัญคือการที่คุณพ่อคุณแม่มีเวลาเล่นร่วมกันกับเด็ก ๆ เพราะจะได้พัฒนาทักษะสำคัญไปพร้อมกัน คือ

 • Creative ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างฉากตามบทบาทที่เล่น

 • Imagination ได้ใช้จินตนาการในการสวมบทบาทสมมุติต่าง ๆ 

 • Social Language & Communication ฝึกการพูดคุย การสื่อสาร การใช้ภาษา

 • Emotional Coordination  รับรู้และเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นและได้แสดงออกถึงการเห็นอกเห็นใจผ่านการเล่น

 • Emotional การฝึกทักษะด้านอารมณ์เมื่อเล่นร่วมกับผู้อื่น

สามารถเลือกซื้อของเล่นบทบาทสมมุติได้ด้านล่างนี้

สร้างเมืองสนุก ต่อบล็อกเพลิน เสริมพัฒนาการ

ของเล่นเสริมพัฒนาการประเภทนี้เท้าทายตรงที่การเล่นต่อ Blocks & Constructionเกิดจากการประกอบของเล่นชิ้นเดียวให้เป็นไปตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการโดยผ่านการคิดวางแผนที่ซับซ้อนกว่า การเล่นของเล่นเรียงซ้อนธรรมดา ทำให้เด็ก ๆ สนุกและจดจ่ออยู่กับการเล่นได้ดี


นอกจากการเรียงซ้อน เราสามารถเพิ่มความสนุกให้กับการเล่นของเล่นประเภทนี้โดยการเพิ่มกิจกรรม หรือสร้างธีมให้มีความน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเมืองจำลองในชีวิตจริงด้วยบล็อกไม้ เช่น ให้ลองวาดภาพเมืองที่เด็ก ๆ อาศัยอยู่ แล้วต่อบล็อกไม้ให้เป็นเมืองนั้นขึ้นมา อาจเพิ่มเรื่องราวที่น่าสนใจลงไป หรือกำหนดโจทย์ง่าย ๆ เช่น สร้างบ้านในฝันให้คุณพ่อคุณแม่ ต่อประกอบบ้าน โรงเรียน สถานที่ท่องเที่ยวด้วยบล็อกไม้ หรือใช้บล็อกไม้สร้างสิ่งประดิษฐ์ สร้างสิ่งของ หรือระบายสี วาดลวดลาย ลงบนบล็อก ก็ช่วยเพิ่มความสนุกได้


การเพิ่มขอบเขต ขยายการเล่นนั้นจะช่วยเพิ่มมิติการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ได้มากขึ้น สามารถใช้จิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มความท้าทายให้กับเด็ก ๆ ในวัยนี้ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการเล่นของเล่นเสริมพัฒนาการประเภทนี้ยังช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ ได้ดังนี้


 • Creative ความคิดสร้างสรรค์ในการต่อประกอบชิ้นบล็อกให้เป็นไปตามจินตนาการ

 • Mathematical การคิดเชิงคณิตศาสตร์ เรียนรู้เรื่องการนับจำนวน นับตัวเลขและเรียนรู้รูปทรงเรขาคณิต

 • Coordination การประสานสัมพันธ์ของมือและสายตา 

 • Imagination การใช้จินตนาการจะช่วยฝึกทักษะการคิดได้เป็นอย่างดี

 • Concentration การมีสมาธิ จดจ่อ เด็ก ๆ จะได้ฝึกทักษะนี้ขณะเล่นโดยไม่รู้ตัว

 • Language & Communication ได้ฝึกการพูดคุย สื่อสารระหว่างการเล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ


สามารถเลือกซื้อของเล่นประเภทนี้ได้ด้านล่างนี้

เล่นสนุก เพิ่มความท้าทายกับของเล่น Games & Puzzles

ของเล่นเสริมพัฒนาการประเภท Games & Puzzles ถูกออกแบบมาเพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหาไปพร้อม ๆ กับการเล่น การเล่นแก้ไขปัญหาผ่านการเล่นเกมต่าง ๆ นั้น จะเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ของเล่นประเภท Games & Puzzlesมีการออกแบบกลไกการเล่นที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทและความเหมาะสมของช่วงอายุอีกด้วย


ของเล่นประเภทนี้ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้ฝึกคิด เผชิญความท้าทาย และหาทางแก้ปัญหา เช่นเกมที่ฝึกทักษะเรื่องการรักษาสมดุลไม่ให้ชิ้นไม้หล่น เกมจับคู่ที่ใช้คำศัพท์กับตัวละคร การใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหาคล้ายการเล่นบอร์ดเกมส์ การนับเลขที่หยิบการบวกลบคณิตศาสตร์เข้ามาผสมกับการเล่น หรือแม้แต่ฝึกความจำ ทั้งการจำสี จำคำศัพท์ ไปจนถึงการออกแบบเป็นรูปแบบเกมการแข่งขัน เช่น บิงโกตัวเลข เกมตกปลา เกมยิงลูกบอลไม้ เป็นต้น


ของเล่นประเภทนี้สามารถเล่นคนเดียวหรือเล่นเป็นกลุ่มก็ได้เช่นกัน เป็นตัวช่วยที่ดีในการได้พักสายตาจากหน้าจอได้ และยังช่วยเสริมพัฒนาการที่สำคัญและเหมาะกับช่วงวัยได้ดังนี้


 • Logical Thinking ฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างเป็นระบบ

 • Problem Solving ฝึกทักษะการแก้ปัญหา

 • Concentration เสริมสร้างสมาธิ

 • Coordination พัฒนาการประสานสัมพันธ์ของอวัยวะต่าง ๆ ให้ใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 • Language & Communication ฝึกภาษาการสื่อสาร

 • Visual ฝึกการมองเห็นและการใช้สายตามากขึ้น


สามารถดูของเล่นประเภทนี้เพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้

เติมความฝัน สร้างแรงบันดาลใจกับของเล่นประเภทดนตรี

ของเล่นเสริมพัฒนาการที่น่าสนใจอีกประเภทคือของเล่นเครื่องดนตรี ที่เหมาะสำหรับเด็กในวัยนี้อีกเช่นกัน การเรียนรู้ผ่านเสียงเพลง จังหวะต่าง ๆ หรือได้สัมผัสของเล่นเครื่องดนตรีตั้งแต่วัยเด็ก เป็นการกระตุ้นประสาทสัมผัสด้านการฟัง การมอง และการสัมผัสได้เป็นอย่างดี และยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ ในการเรียนรู้ด้านดนตรีได้ในอนาคตด้วย 


การเล่นของเล่นเครื่องดนตรีสำหรับเด็กวัยนี้จะช่วยต่อยอดจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจ และฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการดีด Banjolele การตีกลองแบบต่าง ๆ การเขย่า Maraca การตี Xylophone ก็ล้วนสามารถช่วยต่อยอดให้เด็ก ๆ เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นของการเล่นดนตรี เรียนรู้จังหวะ เสียงโน๊ตซึ่งนับว่าเป็นการเล่นเริ่มต้นให้เด็ก ๆ ได้รู้จักเสียงดนตรี 


นอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถพิ่มบรรยากาศในการเล่น อย่างการเล่านิทาน การเล่าเรื่อง การเล่นเกมในครอบครัว หรือแม้แต่การเป่าเค้กฉลองวันเกิด โดยการให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในการสร้างเสียงดนตรีได้ด้วย


การเล่นของเล่นประเภทดนตรีสามารถเสริมพัฒนาการและเพิ่มทักษะต่าง ๆ ได้ดังนี้


 • Musical การเรียนรู้ทักษะการเล่นดนตรี เข้าใจตัวโน้ต จังหวะ และเสียงต่าง ๆ 

 • Auditory การฝึกทักษะการฟัง เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ระดับเสียง ความแตกต่างของเสียงในแต่ละโน้ต

 • Fine Motor ฝึกกล้ามเเนื้อมัดเล็กจากการเล่นเครื่องดนตรี

 • Emotional ได้เรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ตัวเองผ่านเสียงดนตรี

 • Creative เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ ขยายจินตนาการได้มากขึ้น

 • Concentration ฝึกสมาธิ เพิ่มทักษะด้านการจดจ่อ


สามารถดูเซตเครื่องดนตรีที่น่าสนใจและเหมาะกับช่วงวัยเพิ่มเติมได้ที่นี่

จะเห็นได้ว่าการเล่นที่เด็ก ๆ วัยนี้ชอบ ล้วนเป็นการต่อยอดจากการเล่น โดยเริ่มจากความง่าย สร้างความเข้าใจพื้นฐาน การเริ่มต้นเรียนรู้ในอายุน้อย ๆ ก่อน และเพิ่มความท้าทาย ความซับซ้อน ความยากเพิ่มขึ้นมาจะทำให้การพัฒนาเหมาะกับช่วงวัยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้แบบใด คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเลือกของเล่นที่เหมาะกับเด็ก ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเล่นจดจ่อ เพื่อสร้างพื้นฐานอย่าง Montessori, Waldorf, Reggio Emilia หรือคอนเซ็ปท์อื่น ๆ ก็สามารถหยิบของเล่นในเซตนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน

Shop the story

Leave a comment

* Required fields

Please note: comments must be approved before they are published.