Wooden-toys-music-band

'Musical Band' ฝึกฝนด้านดนตรี เสริมพัฒนาการด้านเสียงเพลง

'Musical Band' ฝึกฝนด้านดนตรี เสริมพัฒนาการด้านเสียงเพลง

ฝึกดนตรีกับของเล่นเสริมพัฒนาการ

ในยุคฟันน้ำนมแบดบอยที่ทำให้พ่อแม่แบบเรา ไม่ทันได้ตั้งตัว หันมาอีกทีเด็ก ๆ ก็โยกหัวกันทั้งโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว วันนี้เราเลยชวนมาเสริมทักษะดนตรีให้ตรงกับความสนใจของเด็กยุคนี้ ด้วยของเล่นเสริมพัฒนาการกันบ้าง อย่าง ‘Musical Band’ ชุดเครื่องดนตรีของเล่นไม้ที่ชวนเด็ก ๆ ตีกลอง สนุกกับเสียงเพลง เล่นบทบาทสมมุติ เป็นแรงบันดาลใจต่อยอดไปเป็นนักร้องหรือนักดนตรีได้ในอนาคต มาดูกันว่าหากจะตัดสินใจซื้อของเล่นไม้ให้วัยรุ่นฟันน้ำนมไปแล้ว เขาจะได้ฝึกทักษะอะไรผ่านการเล่นบ้าง มาดูไปพร้อมกันเลย

Wooden-toys-music-band

สนุกกับจินตนาการ สนุกกับบทบาทนักดนตรี

Musical Band’ เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการที่ช่วยให้เด็ก ๆ ปลดปล่อยอารมณ์ออกมาได้อย่างเต็มที่ เพราะในเซตมีทั้งชุดกลอง ฉาบ และกวีโร (Guiro) ช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกตีและจับจังหวะ ถึงแม้เด็ก ๆ จะยังตีไม่เป็นจังหวะ แต่เขาจะได้ฝึกสมาธิ และที่สำคัญการจับจังหวะผ่านการตีกลองจะเป็นพื้นฐานของการเล่นดนตรีที่สามารถต่อยอดไปสู่การเล่นเครื่องดนตรีอื่น ๆ ได้ในอนาคต

Wooden-toys-music-band

ฝึกการฟัง

ของเล่นเสริมพัฒนาการเซตนี้ช่วยเสริมทักษะด้านการฟัง โดยการจับจังหวะ ฟัง และแยกแยะเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นที่แตกต่างกัน เป็นการพัฒนาการใช้ประสาทสัมผัสด้านการฟังที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการเล่นดนตรี

ฝึกสมาธิจดจ่อ

อีกหนึ่งข้อดีจากการเล่น ‘Musical Band’ ก็คือ ‘การสร้างสมาธิ’ เด็ก ๆ ได้ฝึกสมาธิไปพร้อมกับการเล่นของเล่นเสริมพัฒนาการ ชิ้นนี้ผ่านการนับจังหวะการตี การเปลี่ยนเครื่องดนตรีที่จะทำให้เด็กจดจ่อกับเสียงที่เปลี่ยนไป ซึ่งการสร้างสมาธิจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกเช่นกัน

ฝึกการประสานสัมพันธ์

ของเล่นเสริมพัฒนาการเซตนี้ช่วยพัฒนาทักษะการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและตาขณะตีกลอง และเครื่องดนตรีอื่นภายในเซตโดยที่ความเพลิดเพลินกับการสร้างเสียงดนตรีแบบต่าง ๆ จะช่วยให้การเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

Wooden-toys-music-band

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์

ในการเล่นดนตรี เด็ก ๆ จะออกแบบการเล่นของตัวเองได้มากกว่าที่เราคิด การสร้างเสียงดนตรีไปตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์จะช่วยพัฒนาทักษะทางสติปัญญา ไม่แน่ว่าเด็ก ๆ อาจจะได้เพลงทรงอย่างแบดในเวอร์ชันของเขาเองก็เป็นได้

สื่ออารมณ์ บอกความรู้สึก

อารมณ์ก็เป็น สิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กเช่นกัน การล่นดนตรี เป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็ก ๆ มีพื้นที่แสดงออกทางด้านอารมณ์ ส่งผลให้ความสามารถในการจัดการอารมณ์ของตนเองดีขึ้น ถึงแม้เบื้องต้นอาจจะยังตีไม่เป็นจังหวะเท่าไหร่ แต่การฝึกฝนผ่านของเล่นเสริมพัฒนาการเซตนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเรียนรู้ได้เช่นกัน

เข้าถึงโลกของเสียงดนตรี

แม้ว่า ‘Musical Band’ จะให้เสียงไม่เทียบเท่าเครื่องดนตรีจริง แต่การที่เด็ก ๆ ได้ลองสัมผัส ลองตีกลองเล่น ได้จินตนาการว่ากำลังเล่นเพลงโปรด ก็ทำให้น้อง ๆ ได้รับการกล่อมเกลาอารมณ์และจิตใจด้วยเสียงดนตรีซึ่งสามารถต่อยอดทักษะทางดนตรีกับเครื่องดนตรีจริงต่อไปได้เมื่อเติบโตขึ้น

การที่เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เสียงหลากหลายรูปแบบ ได้สนุกกับจังหวะ ได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สามารถช่วยเสริมพัฒนาการให้กับน้อง ๆ ได้อย่างเพลิดเพลิน รวมถึงได้พัฒนาทักษะด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาได้อย่างสมวัย และยังเป็นพื้นฐานเพื่อต่อยอดในการเรียนดนตรีในระดับต่อไปอีกด้วย

blog counter
Shop the story

Leave a comment

* Required fields

Please note: comments must be approved before they are published.