กลอง-ของเล่น

ตีกลองเล่นดนตรีช่วยพัฒนาทักษะอย่างไรบ้าง?

ตีกลองเล่นดนตรีช่วยพัฒนาทักษะอย่างไรบ้าง?

‘การตีกลองและเล่นดนตรีช่วยเสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพและแนวทางการเรียนรู้ของเด็ก ๆ รวมถึงสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ให้เด็ก ๆ ได้ลองนอกจากกลอง การผสมผสานกับเครื่องดนตรีของเล่นอื่น ๆ หรือกิจกรรมการเล่นเกี่ยวกับจังหวะและดนตรีก็ช่วยเพิ่มความสนุกและเสริมสร้างพัฒนาการได้เป็นอย่างดี’

ชวนเล่นดนตรีและตีกลองของเล่น

เล่นตีกลอง เคาะจังหวะ เป็นประตูบานแรกที่ชวนให้เด็ก ๆ เข้าสู่โลกของดนตรีได้ง่ายมากขึ้น ในขณะที่เด็ก ๆ เรียนรู้การตี ขยับมือ หรือการใช้นิ้วมือ หากเกิดเสียงต่าง ๆ ขณะเล่น เด็กจะจดจ่ออยู่กับการเล่นได้นานมากขึ้น  โดยเราสามารถเพิ่มระดับการเรียนรู้ร่วมกับของเล่นเครื่องดนตรีชนิดอื่นได้ตามแต่ละช่วงวัยจากขยับเขย่าเปลี่ยนเป็นเคาะตีและเรียนรู้จังหวะ ไปจนถึงเมโลดี้ของเล่นดนตรี ทำให้การเล่นประเภทนี้จึงมีความสนุก ท้าทาย ไม่ง่ายจนน่าเบื่อ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ใช้ศักยภาพของตนเองในการค้นหาความชอบที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต


นอกจากนี้ ดนตรียังเปิดโอกาสให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถชวนเด็ก ๆ เล่น สร้างจังหวะ และพาต่อยอดจินตนาระหว่างการเล่น ไม่ว่าจะด้วยนิทาน หรือเรื่องราวในชีวิตประจำวันได้เช่นกัน

ตีกลองของเล่นได้ประโยชน์อย่างไร

ตีกลองของเล่น นอกจากเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้เรื่องดนตรีแล้ว เรามาดูกันว่าประโยชน์ที่ได้จากการตีกลองของเด็ก ๆ มีอะไรอีกบ้าง มาดูกันเลย


การพัฒนาทางด้านดนตรี ถึงแม้จะเป็นกลองของเล่น สิ่งสำคัญคือเสียงที่กลองสร้างขึ้น จะช่วยให้เรียนรู้เรื่องจังหวะ โทนเสียง ทำให้การตอบสนองด้านการฟังพัฒนาขึ้น

การสร้างความร่วมมือ เครื่องดนตรีชนิดนี้สามารถเล่นร่วมกับของเล่นเครื่องดนตรีชนิดอื่นได้ ทำให้ได้เรียนรู้การการเข้าสังคมและการทำงานเป็นกลุ่ม

การพัฒนาประสาทสัมผัส การตีกลองช่วยสร้างโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ฝึกประสาทสัมผัสทั้งการมอง การฟัง และการเคลื่อนไหวทางร่างกายไปพร้อมกัน

ฝึกความอดทนและสมาธิจดจ่อ การฝึกตีให้เป็นจังหวะต้องผ่านการฝึกฝนและใช้ความอดทนเพื่อที่จะตีกลองเป็นจังหวะตามต้องการ ในขณะเดียวกันเด็กจะเกิดสมาธิจดจ่อระหว่างการเล่นไปพร้อมกัน

สนุกกับของเล่นเครื่องดนตรี

สร้างความสุขผ่านเสียงดนตรีด้วยของเล่นที่ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ รวมถึงการสร้างทักษะพื้นฐานทางด้านดนตรี ด้วยความเพลิดเพลิน และยังเสริมสร้างพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้ดังนี้

การฝึกทักษะการฟัง เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้สำรวจการสร้างเสียงใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคย ไปพร้อมกับการเรียนรู้ลักษณะของเสียงต่าง ๆ ว่าเป็นอย่างไร

พัฒนาประสาทสัมผัส ประสาทสัมผัสทางการได้ยินจะถูกพัฒนาขึ้นเมื่อได้ฝึกฝนและเรียนรู้ความแตกต่างของโทนเสียง

พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว เนื่องจากการตอบสนองของเด็กทารกหากได้ยินเสียงจะขยับมือ หรือคลานตามแหล่งที่มาของเสียง หรือการขยับร่างกายเพื่อเล่นครื่องดนตรี ทำให้ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายได้เป็นอย่างดี

ผ่อนคลายอารมณ์ การเล่นของเล่นเครื่องดนตรีนอกจากได้ความสนุกแล้ว ยังช่วยผ่อนคลายอารมณ์ได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้น

พัฒนาการด้านภาษา ช่วยให้เด็ก ๆ พัฒนาภาษา การออกเสียง ในขณะที่ร้องเพลงที่เด็ก ๆ ชอบขณะเล่นดนตรี

จะเห็นว่านอกจากการเล่นตีกลองแล้ว การที่เด็ก ๆ เล่นของเล่นเครื่องดนตรีก็ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็ก ๆ ได้หลายด้าน  ของเล่นประเภทเครื่องดนตรีเป็นอีกหนึ่งประเภทที่ควรแนะนำให้เด็ก ๆ ได้เล่น จะช่วยให้เสริมพัฒนาการได้รอบด้านอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

counter for blog
Shop the story

Leave a comment

* Required fields

Please note: comments must be approved before they are published.