ของเล่นตัวต่อ-เสริมพัฒนาการ

ของเล่นไม้ตัวต่อ ต่อจินตนาการ เติมความคิดสร้างสรรค์

ของเล่นไม้ตัวต่อ ต่อจินตนาการ เติมความคิดสร้างสรรค์

'การเล่นของเล่นประเภท ตัวต่อ บล็อกไม้ ช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจรูปทรง รูปร่างและพื้นฐานหลักคิดทางคณิตศาสตร์มากขึ้น และสามารถสร้างสรรค์การเล่นได้เองอย่างอิสระ ไปพร้อมกับการใช้จินตนาการ'

ของเล่นตัวต่อ บล็อกไม้ คืออะไร

สำหรับของเล่นตัวต่อ หลายคนคงรู้จักและคุ้นเคยกันดี ของเล่นประเภทนี้เหมาะกับเด็กอายุ 18 เดือนขึ้นไป ของเล่นตัวต่อจัดว่าเป็นของเล่นประเภท Blocks & Construction ที่การเล่นจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จัดเรียงชิ้นบล็อกให้ออกมาเป็นรูปทรงตามจินตนาการ

ของเล่นตัวต่อและบล็อกไม้จึงเป็นของเล่นอีกประเภทที่เด็ก ๆ นิยมเล่นเป็นอย่างมากเพราะเด็ก ๆ ได้สัมผัสกับความคิดและจินตนาการที่จับต้องได้ การก่อสร้างสิ่งที่อยู่ในความคิดออกมาเป็นรูปธรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความภูมิใจในตัวเองได้

ของเล่นตัวต่อบล็อกไม้มีแบบใดบ้าง

ปกติแล้วของเล่นตัวต่อที่คุ้นเคยจะเป็นรูปทรงพื้นฐานเรขาคณิตแต่ในความเป็นจริงของเล่นประเภทนี้ก็มีอีกหลายรูปทรงที่น่าสนใจ เช่น รูปทรงหกเหลี่ยมในเซตเครื่องมือ ชุดบล็อกปราสาทที่มีผสมผสานรูปทรงเราขาคณิตที่หลากหลายไว้ด้วยกัน ปราสาท หรือเป็นของเล่นตัวต่อรูปสัตว์ ดังนั้นวิธีการเล่นจึงแตกต่างกันไปตามรูปทรงเพื่อช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย


เริ่มจากการเล่นตัวต่อรูปทรงเรขาคณิตสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมจัตุรัส ทรงกระบอก เป็นต้น เด็ก ๆ จะได้ฝึกเรียนรู้และทำความเข้าใจรูปทรงต่าง ๆ พร้อมสนุกกับสีสันเพื่อต่อยอดจินตนาการในการเล่น

หรือถ้าเป็นสีธรรมชาติ เด็ก ๆ ก็สามารถแต่งเติมสีสันลงไปตามจินตนาการก็เป็นการเล่นที่สนุกไปอีกแบบ


ถัดมาจะเพิ่มความสนุกและจินตนาการเข้าไปเพิ่มคือ ตัวต่อที่เพิ่มเรื่องราวและจินตนาการเข้าไปอย่างของเล่นตัวต่อปราสาท หรือตัวต่อรูปสัตว์ ที่สามารถเพิ่มเรื่องราวตามนิทานหรือความคิดสร้างสรรค์กับการนำมาประกอบบทบาทสมมุติเพื่อเพิ่มความสนุกได้เช่นกัน


ของเล่นตัวต่อและบล็อกไม้อีกประเภทที่นิยมเล่นก็คือ ของเล่นประเภทเครื่องมือช่างที่มาพร้อมน็อต ไขควง เป็นส่วนประกอบในการเล่น ของเล่นประเภทนี้จะเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ต่อเติม ประกอบ จนได้เป็นรูปร่างขึ้นมา ของเล่นประเภทนี้จึงจัดอยู่ในประเภทตัวต่อและบล็อกไม้ที่น่าสนใจเช่นกัน

เล่นของเล่นตัวต่อ บล็อกไม้ อย่างไรช่วยเสริมพัฒนาการ

โดยทั่วไปการเล่นของเล่นชนิดนี้เป็นการเล่นต่อชิ้นส่วนต่าง ๆ ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์โดยไม่ม่แบบแผนที่ตายตัวเพราะเป็นของเล่นปลายเปิดจึงมีอีกหลายวิธีที่จะสนุกกับการเล่นได้ ดังนี้

วิธีเล่นของเล่นตัวต่อให้สนุกขึ้น

  1. เล่นตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

เป็นการเล่นที่เพิ่มเงื่อนไข หรือปัจจัยเข้าไปกับของเล่นของเรา อย่างการตั้งกฏกติกาขณะเล่น เพิ่มการแข่งขัน จับเวลา เพื่อให้ท้าทายเพิ่มขึ้น หรือพ่อแม่ผู้ปกครองจะนำการเล่นที่กระตุ้นให้มีการใช้จินตนาการสอดแทรกเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อให้การเล่นสนุกมากขึ้น

  1. เล่นตามนิทานหรือบทบาทสมมุติ

เป็นการเพิ่มเรื่องราวจากนิทาน หรือบทบาทสมมุติเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เล่นอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นให้สร้างบ้านในฝัน สร้างสนามเด็กเล่น ตกแต่งของเล่นตามจินตนาการ หรือเล่นตามบทบาทต่าง ๆ ก็ช่วยเพิ่มความสนุกได้

  1. เล่นผสมการเรียนรู้

เป็นการเล่นที่สอดแทรกความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เข้าไปในขณะเล่น ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ สี การนับเลข ความสมดุลของการก่อสร้างเพื่อไม่ให้ล้ม การสื่อสาร หรือแม้แต่การออกกำลังกาย ก็สามารถสอดแทรกไปในการเล่นด้วยกันได้


ไม่ว่าจะเล่นแบบไหน แต่หัวใจสำคัญของการเล่นอยู่ที่เวลาที่เรามีส่วนร่วมในการเล่นกับเด็ก ๆ หรือการทำให้ช่วงเวลาเล่นดังกล่าว เป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

ประโยชน์ของการเล่นของเล่นตัวต่อ

เด็ก ๆ ที่เล่นของเล่นตัวต่อหรือบล็อกไม้จะช่วยเสริมพัฒนาการที่สำคัญดังนี้

  1. Creative - พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบวิธีเล่นด้วยตนเอง
  2. Mathematical - ฝึกการเรียนรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ผ่าน รูปทรงเรขาคณิต รวมถึงการนับจำนวน ความสมมาตร ฯลฯ เป็นต้น
  3. Coordination - พัฒนาทักษะการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและสายตาผ่านการการหยิบ จับ วางชิ้นบล็อก
  4. Imagination - กระตุ้นการใช้จินตนาการ และถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นรูปธรรม
  5. Concentration - ช่วยฝึกสมาธิ ความจดจ่อ ให้เด็กอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้นานขึ้น
  6. Language & Communication - เด็ก ๆ สามารถฝึกการสื่อสารและภาษาในขณะเล่นได้ อีกทั้งยังสามารถสอดแทรกคำศัพท์ ไปจนถึงการเข้าสังคมได้อีกด้วย

จะเห็นได้ว่าการเล่นของเล่นตัวต่อหรือบล็อกไม้ ได้ประโยชน์มากกว่าที่คิด ยิ่งถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในช่วงเวลาเล่นของลูกได้ จะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

blog counter

Leave a comment

* Required fields

Please note: comments must be approved before they are published.