ของเล่นไม้-อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปลูกฝังหัวใจสีเขียวให้เจ้าตัวเล็กด้วยของเล่นไม้

ปลูกฝังหัวใจสีเขียวให้เจ้าตัวเล็กด้วยของเล่นไม้

‘เรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการเล่นของเล่นไม้ ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีเพื่อให้เขาเห็นความสำคัญถึงผลกระทบใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้น สามารถสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้เขารู้จักการมีวิถีชีวิตที่เป็นเมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่าย ๆ โดยเริ่มต้นจากในครอบครัว’

เล่นของเล่นไม้แบบไม่เบียดเบียนโลก

การเลือกของเล่นไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นจุดเริ่มต้นง่าย ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ และเข้าใจถึงผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อโลกของเรา ของเล่นไม้แปลนทอยส์จึงถูกออกแบบมาด้วยความเชื่อเรื่องการเรียนรู้ผ่านการเล่น เราสอดแทรกการปลูกฝังทัศคติที่ดีในการใช้ชีวิตผ่านของเล่นอีกด้วย นอกจากนี้ เรายังใส่ใจในทุกกระบวนการเพื่อให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด


นอกจากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อโลกแล้ว การที่เด็ก ๆ ได้สนุกกับของเล่นก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยกระตุ้นจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปในตัว จากการเล่นของเล่นที่เรารวบรวมมาให้หลากหลายประเภท เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับการเล่นเสริมพัฒนาการจะเป็นชิ้นไหนบ้าง มาดูไปพร้อม ๆ กันเลย

ของเล่นไม้ ‘Creative Sand Play’ ชุดเล่นทรายสร้างสรรค์

Creative Sand Play’ ของเล่นไม้ที่ออกแบบมาเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เล่นสนุก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ออกแบบและก่อทรายให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ตามจินตนาการ ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองยังส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติ สร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังให้ดูแลสิ่งแวดล้อมในขณะเล่นได้ด้วย ที่สำคัญยังส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยไปในตัวอีกด้วย


ชุดของเล่นทรายสร้างสรรค์ ประกอบด้วยภาชนะรูปทรงแตกต่างกัน 4 แบบ ทั้งทรงสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลมและทรงกระบอก ซึ่งทำให้ทรายก่อตัวแตกต่างกันไปตามภาชนะที่ใส่อีกทั้งลวดลายบนภาชนะก็สามารถทำให้เด็ก ๆ ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ 


แน่นอนว่านอกจากเด็ก ๆ ได้สนุกกับของเล่นแล้ว การเล่นทรายยังให้เด็ก ๆ ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ได้เรียนรู้องค์ประกอบในธรรมชาติ และได้สำรวจสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศทีอาศัยอยู่รอบตัว เพื่อให้เด็ก ๆ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเอง

ของเล่นไม้เสริมพัฒนาการสำคัญสำหรับเด็ก

ของเล่นไม้เซตนี้จะช่วยเสริมทักษะและพัฒนาการที่สำคัญสำหรับเด็กดังนี้


Creative - เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

Imagination - เสริมจินตนาการ

Tactile - เสริมสร้างการสัมผัส

Coordination - การประสานสัมพันธ์มือและสายตาร่วมกัน

Social - เสริมพัฒนการทางด้านสังคม

Emotional - เสริมพัฒนาการด้านอารมณ์

ของใช้ในบ้านสร้างการเรียนรู้ ‘Gardening Set’ ชุดปลูกต้นไม้

'Gardening Set' เซตนี้เป็นของใช้ในบ้านที่ช่วยให้เด็ก ๆ ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้มากขึ้น อีกทั้งยังส่งต่อแรงบันดาลใจ ส่งเสริมให้เรียนรู้ที่จะรักษาธรรมชาติเพื่อให้เด็ก ๆ เห็นการเจริญเติบโต และรู้จักเห็นคุณค่าของต้นไม้


ชุดปลูกต้นไม้นี้เราออกแบบมาเพื่อใช้งานได้จริง มาพร้อมกับช้อนปลูก ส้อมพรวนดิน บัวรดน้ำและกระถางปลูกต้นไม้ เด็ก ๆ สามารถปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว หรือแม้กระทั่งปลูกดอกไม้ที่ชื่นชอบได้ด้วย แน่นอนว่าเด็ก ๆ จะได้นำวิชาที่เรียนอย่างวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ฯลฯ มาต่อยอดและประยุกต์ใช้กับการเพาะปลูกต้นไม้ได้เช่นกัน


การได้รับประสบการณ์จริงทำให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทักษะอื่น ๆ ไปพร้อมกันในขณะเล่นแต่ยังมีข้อดีอีกอย่างที่คาดไม่ถึงคือ เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การปลูกผักกินเอง ได้เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักแบบโฮมเมด และยังได้เรียนรู้การสอดแทรกระเบียบวินัยในการดูแลต้นไม้อีกด้วย

ของเล่นไม้เสริมพัฒนาการสำคัญสำหรับเด็ก

ชุดปลูกต้นไม้นี้จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้นำความรู้จากในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ รวมถึงได้ฝึกทักษะ เสริมพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญยังมีข้อดีอีกมากมาย


ฝึกวินัย - การมีหน้าที่ดูแลต้นไม้ทุกวันเป็นกิจวัตร ก็สร้างเสริมวินัยและฝึกความรับผิดชอบไปพร้อม ๆ กัน

ฝึกทักษะ EF - การวางแผนลงมือทำ จนสามารถปลูกต้นไม้สำเร็จ รู้จักยืดหยุ่นและฝึกแก้ปัญหา ก็เป็นการฝึกทักษะสมองส่วนหน้าไปในตัว

ฝึกกล้ามเนื้อ - เด็ก ๆ ได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ ตั้งแต่การพรวนดิน หยิบจับกระถาง ไปจนปลูกต้นไม้

ฝึกทักษะสื่อสาร - ในระหว่างเล่นก็สามารถฝึกการสื่อสาร การพูดคุยกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวได้

ของเล่นไม้ ‘Beehives’ ชุดรังผึ้ง

Beehives’ ของเล่นไม้เซตนี้พาเด็ก ๆ ไปใกล้ชิดโลกของผึ้งได้มากขึ้นอีกนิด สร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษิสิ่งแวดล้อมขึ้นอีกหน่อย เด็ก ๆ ได้สนุกกับการหยิบจับ เล่นเสริมทักษะได้ด้วย ไม่ว่าจะเล่นด้วยการจับคู่สีผึ้งกับรังผึ้ง การเล่านิทานประกอบการเล่น หรือการเล่นบทบาทสมมุติกับเพื่อน ๆ ก็สามารถประยุกต์การเล่นได้ตามจินตนาการ


แน่นอนว่าของเล่นเซตนี้ยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วย อย่างการทำความเข้าใจวัฏจักรและโลกของผึ้งซึ่งส่งผลดีต่อระบบนิเวศของโลกอย่างมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นการผสมเกสร การสร้างความสมดุลให้กับสภาพแวดล้อม รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผึ้งทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็น น้ำผึ้ง รังผึ้ง เกสรผึ้ง ไขผึ้ง ฯลฯ เป็นต้น 


เรียกว่าได้ประโยชน์ทั้งการเล่นที่เสริมทักษะ สร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับการเล่นด้วยนั่นเอง ทำให้ของเล่นเซตนี้ถูกใจพ่อแม่ผู้ปกครองหลายครอบครัว ที่เลือกให้กับเด็ก ๆ เล่นเสริมพัฒนาการและปลุกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยนั่นเอง

ของเล่นไม้เสริมพัฒนาการสำคัญสำหรับเด็ก

เซตของเล่นเสริมพัฒนาการชุดนี้ เสริมทักษะที่สำคัญสำหรับเด็ก ๆ และสร้างแรงบันดาลใจมากมาย ซึ่งทักษะสำคัญที่ส่งเสริมและพัฒนาจากการเล่นของเล่นชิ้นนี้มีดังนี้


Creative - เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์

Mathematical - เสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์

Concentration - เสริมสร้างสมาธิและการจดจ่อ

Coordination - การประสานสัมพันธ์มือและสายตาร่วมกัน

Language & Communication - เสริมพัฒนการด้านการสื่อสารและใช้ภาษา

Fine Motor- เสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ของเล่นไม้ ‘Sea Life Bath Set’ ชุดสัตว์น้ำทะเล

Sea Life Bath Set’ ของเล่นไม้เซตนี้จะพาเด็ก ๆ ไปทำความรู้จักและใกล้ชิดกับสัตว์ทะเลให้มากขึ้น ซึ่งนอกจากได้เล่นสนุกระหว่างการอาบน้ำหรือเล่นน้ำแล้ว เด็ก ๆ ยังคุ้นเคยและเรียนรู้กับสัตว์อีกหลากหลายชนิดบนโลกใบนี้ได้มากขึ้นได้ด้วย นอกจากนี้ก็ยังสร้างแรงบันดาลใจเล็ก ๆ ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และหันมาสนใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับการเล่น ผ่านการเล่าเรื่อง เล่านิทานและเล่นของเล่นได้ด้วยนั่นเอง


ถึงแม้ว่าด้วยวัยและอายุของเด็กอาจจะยังไม่เข้าใจมากนักแต่เด็ก ๆ ก็สามารถเรียนรู้การดูแลสิ่งแวดล้อมได้จากการออกแบบการเล่นของพ่อแม่และผู้ปกครองได้เอง ไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรื่อง เล่านิทาน การเล่นบทบาทสมมุติ เป็นต้น ซึ่งสามารถเลือกเล่นได้ตามจินตนาการเพื่อเสริมพัฒนาการให้กับเด็กไปพร้อมกับการปลูกฝังการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้อีกด้วย


สิ่งหนึ่งที่เด็ก ๆ ได้จากการเล่นของเล่นเสริมพัฒนาการเซตนี้ นั่นก็คือทักษะสำคัญที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมและสมวัยให้กับเด็กวัยนี้นั่นเอง แน่นอนว่าเด็ก ๆ ได้เล่นของเล่นที่เสริมพัฒนาการและสอดแทรกแรงบันดาลใจในการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน ๆ ได้ด้วย

ของเล่นไม้เสริมพัฒนาการสำคัญสำหรับเด็ก

นอกจากเด็ก ๆ สามารถเรียนรู้กับสัตว์ทะเลและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับการเล่นแล้ว ยังส่งเสริมพัฒนาการอย่างสมวัยซึ่งมีดังนี้ 


Fine Motor- เสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก

Tactile - เสริมสร้างการสัมผัส

Language & Communication - เสริมพัฒนการด้านการสื่อสารและใช้ภาษา

Imagination - เสริมจินตนาการ

Cause & Effect - เสริมทักษะการเป็นเหตุ-ผล

Emotional - เสริมพัฒนาการด้านอารมณ์

ทั้งหมดคือลิสต์ของเล่นไม้ที่อยากแนะนำหลาย ๆ ครอบครัวได้คัดสรรให้กับเด็ก ๆ ได้เลือกไปเล่นกัน แน่นอนว่าได้ประโยชน์และเสริมพัฒนาการ พัฒนาทักษะที่สำคัญของเค้าได้อย่างสมวัย และยังสอดแทรกการเรียนรู้การดูแลโลก สร้างแรงบันดาลใจให้กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไปพร้อม ๆ กับการเล่น เพื่อส่งต่อการเล่นที่ยั่งยืนให้กับเด็ก ๆ รุ่นต่อไปอีกด้วย

counter for blog
Shop the story

Leave a comment

* Required fields

Please note: comments must be approved before they are published.