รีวิว-ของเล่นไม้-Beehives

รีวิวของเล่นไม้ ‘Beehives’

รีวิวของเล่นไม้ ‘Beehives’

‘สร้างแรงบันดาลใจ เรียนรู้การใช้ชีวิตและใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นด้วยของเล่นเสริมพัฒนาการ ‘Beehives’ ที่ทำให้การเล่นได้เรียนรู้และสนุกได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นแบบปกติ หรือเล่นบทบาทสมมุติ ไปจนถึงเพิ่มจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ประกอบการเล่น ก็ทำให้การเล่นของเล่นเซตนี้มีความสนุกกว่าเดิม อีกทั้งการเล่นผสานความรู้จากธรรมชาติ ได้เรียนรู้การอนุรักษ์ และสนุกกับเรื่องราวของผึ้งก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับเด็ก ๆ ได้อย่างดี’

ของเล่นเสริมพัฒนาการ ‘Beehives’

Beehives’ ของเล่นเสริมพัฒนาการเซตนี้เหมาะกับเด็กอายุ 3 ปี ขึ้นไป ได้แรงบันดาลใจจากผึ้ง ซึ่งเป็นแมลงตัวเล็ก ๆ แต่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมบนโลกของเราเป็นอย่างมาก มาต่อยอด ดีไซน์ และปรับปรุงของเล่นให้เหมาะสมและเข้ากับทฤษฏีการเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการและทักษะในการเล่นได้อย่างสมวัย


การเล่นของเล่นเซตนี้มีหลากหลายวิธีการ ไม่ว่าจะเล่นคีบผึ้งกลับรัง แยกสีสันหรือจับคู่สีผึ้งกับสีรังได้ตรงกัน จะเลือกเล่นประกอบนิทานเพื่อเสริมอรรถรสในการเล่านิทานได้สนุกขึ้น หรือจะเล่นบทบาทสมมุติตามจินตนาการของเด็ก ๆ ก็ช่วยให้การเล่นของเล่นเซตนี้มีความสนุกมากขึ้น อย่างไรก็ตามวันนี้เราจะพามารีวิวและทำความรู้จักกับของเล่นเซตนี้ให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มการเล่นให้สนุกมากขึ้นกว่าเดิม มาดูไปพร้อมกันเลย!

รีวิว-ของเล่นไม้-Beehives
https://th.plantoys.com/th/products/beehives

เสริมทักษะ ผ่านของเล่นเสริมพัฒนาการ

เริ่มต้นความสนุกกับของเล่นเสริมพัฒนาการเซตนี้ได้ง่าย ๆ ด้วยการคีบผึ้งกลับรัง ถึงแม้ว่าจะดูเป็นการเล่นที่ง่ายเหมือนปลอกกล้วย แต่เอาเขาจริงเมื่อเทียบกับเด็กอายุ 3 ขวบที่กล้ามเนื้อมัดเล็ก การประสานสัมพันธ์ระหว่างสายตาและมือ ยังทำงานได้ไม่คล่องแคล้วนัก ก็เป็นการเสริมพัฒนาการในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี


นอกจากการคีบผึ้งแล้วความท้าทายและความสนุก ยังอยู่กับการแยกสีและเพิ่มการแข่งขันได้ อย่างเช่น การแยกสีผึ้งให้ตรงกับรัง การจัดรังตามโทนสีร้อน-เย็น การนับจำนวนผึ้ง หรือจะเพิ่มความท้าทายโดยการเล่นแข่งขันกับเพื่อน ๆ เข้าไป ก็ช่วยให้การคีบผึ้งกลับรังมีความท้าทายและน่าสนุกขึ้นแบบคาดไม่ถึงอย่างแน่นอน


แน่นอนว่าการเล่นคีบผึ้งได้เสริมพัฒนาการและทักษะระหว่างการเล่นไปพร้อม ๆ กัน ทั้งทางด้านกายภาพที่ต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การเคลื่อนไหว สายตา เป็นต้น ยังได้พัฒนาทางด้านสติปัญญาควบคู่กันไปด้วย ทั้งการแยกสี การคำนวณ รวมไปถึงการสื่อสารในขณะเล่นอีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามนอกจากการเล่นตามวิธีการเล่นพื้นฐาน ก็ยังเพิ่มการเล่นที่สนุก เข้าไปได้อีกด้วยมาดูไปพร้อมกันเลย

รีวิว-ของเล่นไม้-Beehives
https://th.plantoys.com/th/products/beehives

เปลี่ยนของเล่น เป็น โลกของผึ้ง

ของเล่นเซตนี้เรียกว่ามีการเล่นที่ยืดหยุ่นไม่ตายตัวและมีคอนเซ็ปท์การเล่นที่หลากหลาย เพราะหากดูแค่ตัวของเล่นแล้วประกอบด้วยผึ้งและรังที่หลากหลายสีสัน และไม้ในการหนีบตัวผึ้ง ซึ่งวิธีการเล่นก็จะเป็นไปตามหัวข้อและทักษะที่เสริมพัฒนาการเข้าไปครบทุกส่วนตามปกติ


แต่หากเสริมจินตนาการการเล่น สอดแทรกความรู้ในโลกของผึ้งไม่ว่าจะเป็นอาหาร ที่อยู่อาศัย วงจรชีวิตของผึ้ง ไปจนถึงขยายขอบเขตการเล่นให้กับเด็ก ๆ เข้าไปด้วยก็จะช่วยเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามวัย แน่นอนว่าการผสานและประยุกต์การเล่น หรือเพิ่มระดับความยากในการเล่น ช่วยขยายขอบเขตการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการเล่นได้อย่างดี


การเล่นแบบประยุกต์และสอดแทรกหรือผสานการเล่นกับของเล่นเซตนี้ ก็เป็นทางเลือกที่พ่อแม่ผู้ปกครองหลาย ๆ คนได้นำมาใช้ และขยายขอบเขตจินตนาการการเล่นของเด็ก ๆ เพื่อเพิ่มช่วงเวลาคุณภาพการและเพิ่มความใกล้ชิดระหว่างกันผ่านการเล่นและยังคงเสริมสร้างพัฒนาการได้อย่างดี

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในเซต

อุปกรณ์และชิ้นส่วนที่อยู่ในของเล่นมีดังนี้

  • ผึ้ง จำนวน 6 ตัว สีแดง สีม่วง สีฟ้า สีเขียว สีเหลืองและสีส้ม
  • รังผึ้ง จำนวน 6 รัง สีแดง สีม่วง สีฟ้า สีเขียว สีเหลืองและสีส้ม
  • ไม้คีบ จำนวน 1 ชิ้น

โดยขนาดของเล่นมีขนาดดังนี้ กว้าง 2.24 นิ้ว X ยาว 1.97 นิ้ว X สูง 1.77 นิ้ว

มีน้ำหนักรวมบรรจุอยู่ที่ 0.39 กก.

รีวิว-ของเล่นไม้-Beehives
https://th.plantoys.com/th/products/beehives

ของเล่นเสริมพัฒนาการกับการการพัฒนาทักษะ

ของเล่นเสริมพัฒนาการชิ้นนี้ ออกแบบเพื่อเสริมพัฒนาการที่สำคัญสำหรับเด็กวัย 3 ปี ขึ้นไป มีรายละเอียดดังนี้

  • Coordination - เสริมพัฒนาการการใช้งานร่วมกันระหว่างสายตาและมือในการคีบผึ้งกลับสู่รัง
  • Mathematical - เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การนับเลขไปพร้อม ๆ กับการเล่น พร้อมกับเรียนรู้รูปทรงของรังและจัดเรียงรังแต่ละชิ้นให้ลงล็อก
  • Concentration - เด็ก ๆ ได้ฝึกสมาธิ การจดจ่อในขณะคีบผึ้งกลับไปยังรัง
  • Language & Communication - ได้ฝึกทักษะการสื่อสาร ฝึกภาษาขณะเล่น ไม่ว่าจะพูดคุยกันระหว่างเล่น หรือการสอดแทรกนิทานประกอบการเล่นให้กับเด็ก ๆ อีกด้วย
  • Creative - เด็ก ๆ ได้ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ระหว่างการเล่น ไม่ว่าจะเป็นการจัดเรียงรังผึ้ง การตั้งชื่อให้กับผึ้ง หรือกระบวนการการเล่นที่ปรับใช้และประยุกต์ได้ไม่ตายตัว
  • Fine Motor - การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กขณะเล่น ไม่ว่าจะเป็นการคีบ การหยิบจับ การจัดเรียงรังผึ้ง ล้วนได้ฝึกฝนพัฒนาขณะเล่นไปด้วย 

จะเห็นว่าของเล่นเซตนี้เลือกเล่นได้ตามวิธีการเล่นแบบปกติ ซึ่งก็ได้เสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย โดยเต็มไปด้วยความสนุกและความท้าทายของเด็ก ๆ ขณะเล่นนั่นเอง แต่พ่อแม่หรือครอบครัว ก็สามารถชวนเด็ก ๆ เล่นตามจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ดัดแปลง ประยุกต์การเล่น เพิ่มความท้าทายและผสานความรู้หลาย ๆ ด้าน เพิ่มเข้าไปให้กับของเล่นเซตนี้ได้อย่างเหมาะสมและลงตัว


ทำให้การเล่นของเล่นเซตนี้ยังส่งต่อและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก ๆ ได้เข้าใจธรรมชาติ ปลูกฝังและเชื่อมโยงการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กับการเล่น เรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยย่นระยะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ใกล้ชิดกับเด็ก ๆ พร้อม ๆ กับการเล่นเสริมพัฒนาการได้อีกด้วย

counter for blog
Shop the story

Leave a comment

* Required fields

Please note: comments must be approved before they are published.