ของเล่น-ฝึกทักษะการพูด

ชวนลูกหัดพูดด้วยการเล่นของเล่น

ชวนลูกหัดพูดด้วยการเล่นของเล่น

‘การเลือกของเล่น นอกจากจะสำคัญต่อพัฒนาการเด็กแล้ว ยังสามารถช่วยลดโลกร้อนไปพร้อมกับการเล่นได้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราจึงให้ความสำคัญกับการออกแบบเพื่อการเล่นเสริมพัฒนาการและยังพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อตอบโจทย์การเล่นที่ยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน’

แค่เล่นของเล่น ก็เสริมทักษะได้

นอกจากการเสริมทักษะผ่านการพูดคุย หรือนั่งเล่นกับเด็ก ๆ แล้ว การใช้ของเล่นเด็กเป็นตัวช่วยในการค่อย ๆ สอนและสร้างช่วงเวลาการเล่นที่สนุกและน่าจดจำให้กับเด็ก ๆ ก็เป็นการช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ และทักษะการสื่อสารให้กับเจ้าตัวเล็กได้อีกด้วย


พัฒนาการต่าง ๆ จำเป็นต้องเสริมอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามความเหมาะสมของช่วงวัย แต่ถ้าหากอยากเน้นการพัฒนาทักษะการพูดคุยโดยเฉพาะ วันนี้เรามีเทคนิคการเล่นของเล่นที่ช่วยเสริมทักษะนี้มาฝาก ไปดูพร้อม ๆ กันเลย

หยิบของเล่นมาแสดงบทบาทสมมุติ

การเล่นของเล่นเด็กที่สามารถสวมบทบาทนั้น ๆ ตามจินตนาการได้ เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยสอนเด็ก ๆ ในการเสริมพัฒนาการด้านการพูดได้เป็นอย่างดี เพราะการพูดจำเป็นต้องเข้าใจบริบท และกระบวนการคิดก่อนถึงจะออกมาเป็นคำพูดได้ หากเด็ก ๆ ได้สวมบทบาทเป็นครู เป็นตำรวจ เป็นหมอ เป็นตัวละครเจ้าหญิง เจ้าชาย หรือตัวละครตามความฝันและจินตนาการ พวกเขาจะได้เลียนแบบการพูด ออกเสียง แสดงอารมณ์ผ่านการเล่นบทบาทสมมุติของตัวละครนั้น ๆ ได้อย่างเป็นธรรมชาติ


นอกจากนี้เด็ก ๆ ยังได้ฝึกทักษะอื่น ๆ ไปพร้อมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการเข้าสังคม การฝึกควบคุมอารมณ์ การเสริมสร้างสติปัญญา พัฒนาการเหล่านี้ส่งผลต่อทักษะที่จะค่อย ๆ พัฒนาไปตามอายุและช่วงวัยของเด็ก ๆ ทำให้การเล่นของเล่นผสมผสานกับบทบาทสมมุติเป็นอีกทางเลือกในการพัฒนาทักษะการพูดได้เป็นอย่างดี

ใช้ภาษากายร่วมกับการเล่นของเล่น

นอกจากการหยิบของเล่นเด็กมาชวนลูกเล่นตามฟังก์ชัน หรือการพูดคุยที่เราได้แนะนำไปในข้อแรกแล้ว เรายังสามารถใช้ ‘อวัจนภาษา’ หรือ ‘ภาษากาย’ มาใช้ร่วมกันด้วยขณะเล่นก็จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 


การพัฒนาทักษะการพูดที่ดีจำเป็นต้องใช้ภาษากายร่วมกับการหยิบของเล่นมาเล่นจะช่วยพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถเริ่มต้นง่าย ๆ กับคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้ผ่านการใช้ภาษากาย เช่น การรับ-ส่งของโดยการแบมือ ใช้สายตา หรือการพนักหน้าพร้อมกับใช้น้ำเสียงนให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ สังเกตและลองทำตาม ก็สามารถช่วยพัฒนาทักษะการพูดไปพร้อมกันได้

ชวนเล่นออกเสียง ปูพื้นฐานการสร้างคำที่ถูกต้อง

การที่เด็ก ๆ เล่นของเล่นเด็กและส่งเสียงสร้างภาษาของตนเองขณะเล่นเป็นการใช้จินตนาการที่สามารถต่อยอดไปสู่การพัฒนาทักษะได้ แต่สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่จำเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือนั่นก็คือ การใช้คำศัพท์ ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้องให้กับเขา เพราะหากปล่อยให้เด็ก ๆ สื่อสาร เรียกคำศัพท์ที่สร้างขึ้นเองบ่อย ๆ หรือพ่อแม่ตอบสนองกับคำศัพท์ที่เด็ก ๆ สร้างขึ้นมาใช้ในชีวิตประจำวัน จะทำให้เขา เข้าใจว่าคำนี้สามารถสื่อสารได้ ใช้กับทุกคนได้ อาจจะเกิดผลเสียต่อน้อง ๆ ในอนาคตโดยไม่รู้ตัว


การปูพื้นฐาน สร้างความเข้าใจในการใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการสื่อสารของน้อง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ แต่การให้เด็กเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไปจะช่วยเสริมความมั่นใจให้กับเขาได้มากกว่าการเร่งรัด หรือตำหนิเมื่อเขายังทำไม่ได้ ซึ่งถ้าเขามั่นใจก็จะสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น

เพิ่มคลังคำศัพท์ ด้วยของเล่น

การเล่นของเล่นกับลูกสามารถช่วยให้การพูดของน้อง ๆ ดีขึ้นได้ การเพิ่มคลังคำศัพท์ผ่านการเล่นเราอาจต่อยอดจากคำที่น้อง ๆ เริ่มพูดโดยการเพิ่มคำศัพท์ เรื่องราว เพื่อให้เด็ก ๆ เรียนรู้และคุ้นชินกับคำศัพท์มากขึ้น


การค่อย ๆ เพิ่มรายละเอียดหรือคำศัพท์จะช่วยให้เด็ก ๆ มีคลังคำศัพท์เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการสื่อสาร และเรียนรู้ที่เป็นไปตามวัย ซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาทักษะการพูดด้วยเช่นกัน

จะเห็นว่าการเสริมพัฒนาการการพูดไปพร้อมกับการเล่นของเล่นเด็ก เป็นสิ่งที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถนำไปปรับใช้และทำตามได้ สิ่งสำคัญคือ ทำให้การเล่นสนุก ใส่ใจช่วงเวลาการเล่นของลูก ให้เวลากับเด็ก ๆ อย่างเต็มที่ จะส่งผลให้ทักษะเหล่านี้ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

counter for blog

Leave a comment

* Required fields

Please note: comments must be approved before they are published.