ของเล่น-ยุคดิจิตอล

ทำไมจึงควรเล่นของเล่นในยุคสังคมดิจิตอล

ทำไมจึงควรเล่นของเล่นในยุคสังคมดิจิตอล

'การเล่นของเล่นในยุคดิจิตอล หากผสานการเล่นได้อย่างพอเหมาะในวัยที่เหมาะสม เด็กจะได้รับประโยชน์จากการเล่นได้มากขึ้นและที่สำคัญจะเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองได้ใช้เวลาเล่นกับเด็ก ๆ ไม่ควรปล่อยให้เขาอยู่ในโลกดิจิตอลตามลำพัง การที่พ่อแม่คอยให้คำแนะนำและมีส่วนร่วมจึงถือป็นการเล่นที่ดีที่สุด'

ชวนเล่นของเล่นในยุคดิจิตอล

ในยุคดิจิตอลที่คุ้นชินกับการตัดสินใจที่รวดเร็วไปหมด จนบางครั้งพ่อแม่หลาย ๆ ครอบครัวอาจจะมองข้ามของเล่นแบบดั้งเดิมไป เพราะความสนุกผ่านจอมือถือหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ทำให้บางครั้งเรามองข้ามการเล่นของเล่นแบบเดิมไป ทั้ง ๆ ที่ของเล่นก็ยังคงมีประโยชน์สำหรับเด็ก ๆ เช่นกัน


ในบทความนี้ เราจะชวนคุณพ่อคุณแม่มาสำรวจเหตุผลว่าทำไมการเล่นของเล่นยังคงสำคัญต่อการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในด้านต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การเสริมพัฒนาการด้านการสัมผัส การฝึกทักษะทางสังคม หรือการพัฒนาด้านสติปัญญา ของเล่นแบบเดิมนี้มีประโยชน์หลายอย่างที่ของเล่นดิจิตอลไม่สามารถตอบโจทย์ด้านพัฒนาการได้  รวมถึงความทรงจำดี ๆ จากการเล่นของเล่นในวัยเด็กของผู้ใหญ่ที่ยังคงอยู่


ชวนเดินทางย้อนวัยผ่านความทรงจำเพื่อหาคำตอบว่าทำไมของเล่นที่เรารักยังคงมีเสน่ห์และดึงดูดใจให้เด็ก ๆ หรือถึงแม้หลายคนจะเปลี่ยนสถานะจากเด็กไปเป็นพ่อแม่แล้วก็ตาม

ของเล่น-ยุคดิจิตอล

ข้อดีและประโยชน์ของของเล่น

ของเล่นที่เด็ก ๆ ได้สัมผัส ได้เล่นมีประโยชน์และข้อดีหลายอย่างสำหรับการเสริมพัฒนาการ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการประสานมือและสายตา ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ ความคิด สติปัญญา


ของเล่นในปัจจุบันมีการออกแบบวิธีการเล่นให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเกม หรือของเล่นที่ต้องแก้ปริศนาในรูปแบบต่าง ๆ  การวางกลยุทธ์การเล่นที่ซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ทั้งกระบวนการการคิด คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรียนรู้สาเหตุและผลลัพธ์ในกลไกต่าง ๆ ของเกมได้


คุณค่าที่ได้จากของเล่นที่จับต้องได้คือการมอบประสบการณ์การเล่นที่สัมผัสได้จริง ผ่านรูปทรง น้ำหนัก ผิวสัมผัส และเสียง 


นอกจากนี้การเล่นที่ได้ใช้ประสาทสัมผัสอย่างเต็มที่ จะช่วยส่งเสริมอารมณ์ ความคิด ความมั่นใจในตัวเอง เด็กจะได้รับประสบการณ์จากการเล่นของเล่นได้อย่างเต็มที่

ของเล่น-ยุคดิจิตอล

ของเล่นเสริมทักษะ พัฒนาศักยภาพ

เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองคงรู้กันอยู่แล้วว่าการปล่อยให้เด็ก ๆ อยู่กับหน้าจอมือถือตลอดเวลาย่อมส่งผลเสียต่อพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมาก การให้เด็ก ๆ เล่นของเล่นในช่วงวัย 7 ปีแรกของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กได้ดีที่สุด


เพราะการเล่นด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็ก ๆ จะช่วยกระตุ้นและปลุกความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ รวมถึงการเล่นบทบาทสมมุติหรือแต่งเติมเรื่องราวตามความคิดได้อย่างไม่สิ้นสุด เช่น การเล่นชุดบล็อก ที่สามารถใช้จินตนาการได้อย่างเต็มที่ 


 แน่นอนว่าการเล่นที่เด็ก ๆ ได้เล่นและใช้ประสาทสัมผัสอย่างครบถ้วนที่ช่วยพัฒนาด้านกายภาพแล้ว ยังส่งผลต่อการเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ การเข้าสังคม และทักษะการสื่อสารอีกด้วย เพราะเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การเล่นร่วมกับเด็กคนอื่น เรียนรู้การสื่อสาร สร้างความเข้าใจและการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และได้มองเห็นบทบาทจากมุมมองที่แตกต่างกัน


นอกจากนี้การเล่นของเล่นยังสร้างความสบายใจ ความปลอดภัยทางด้านจิตใจให้กับตัวเองได้ด้วย เช่น การมีตุ๊กตาเป็นเพื่อนสนิทที่ไว้วางใจได้ ซึ่งเป็นกระบวนการการเรียนรู้ของเด็กที่ถ่ายทอดไปสู่ตุ๊กตาหรือของเล่นที่เด็ก ๆ ชอบ เพื่อช่วยผ่อนคลายอารมณ์ รวมถึงการเล่นที่ช่วยส่งเสริมการกระตุ้นทางประสาทสัมผัสผ่านสี เสียง และกลิ่น

ของเล่น-ยุคดิจิตอล

เล่นของเล่นในยุคดิจิตอลยังไงดี?

แน่นอนว่าในยุคนี้การใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์และออฟไลน์ถูกหลอมรวมเข้าด้วยกันมากขึ้น การที่ผสานการเล่นของเล่นแบบเดิม ๆ ร่วมกับโลกออนไลน์อย่างเหมาะสมก็ทำได้ไม่ยาก เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ ได้หลายด้าน เรามีคำแนะนำให้ดังนี้ 


ตีกรอบและตั้งกฎ กำหนดเวลาการเล่นและใช้งานมือถือหรือคอมพิวเตอร์อย่างชัดเจนเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เล่นกับของเล่นอย่างสมดุลและเหมาะสม


 สร้างสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเล่น กำหนดพื้นที่ในบ้านหรือพื้นที่ห้องสำหรับเล่นโดยเฉพาะ เพื่อให้เด็ก ๆ มีสมาธิและใช้เวลากับการเล่นได้อย่างเต็มที่และมีคุณภาพ


 ใช้เวลาเล่นร่วมกัน มีส่วนร่วมหรือนำการเล่นให้กับเด็ก ๆ เพื่อกระตุ้น เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการให้กับเด็ก ๆ และยังสร้างความอบอุ่นในครอบครัวได้ด้วย


 เล่นของเล่นหลากหลาย เลือกของเล่นที่เสริมทักษะและพัฒนาการที่หลากหลายและสลับกันเล่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เด็กไม่เบื่อ และกระตุ้นการเรียนรู้ได้มากขึ้น


 ผสานการเล่นกับโลกดิจิตอล หยิบของเล่นมาเล่นประกอบเรื่องราวจากสื่อดิจิตอลหรือของเล่นจากการ์ตูน เพลงหรือจากสื่อดิจิตอลมาเล่นจริง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นในการเล่น


โดยวิธีการต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เล่นและเรียนรู้ได้หลากหลายมากขึ้น การเล่นของเล่นและเรียนรู้ผ่านสื่อดิจิตอลจะเป็นประโยชน์กับเด็กหากพ่อแม่ใส่ใจและใช้เวลาเล่นร่วมกับกับเขา

หากครอบครัวจัดสมดุลการเล่นและผสมผสานกับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัว จะทำให้การเล่นของเด็ก ๆ หลากหลายและยืดหยุ่นตามความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของเด็ก ๆ ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งจะช่วยเสริมพัฒนาการได้อย่างรอบด้านมากขึ้น


กุญแจสำคัญคือช่วงเวลาการเล่นและการที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองเข้าไปมีส่วนร่วมในการเล่นของเด็ก ๆ นอกจากจะช่วยให้การเล่นมีประสิทธิภาพขึ้นแล้วยังสร้างความทรงจำและช่วงเวลาดี ๆ ให้กับเด็ก ๆ ได้ด้วย เพราะของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับเด็กก็คือพ่อแม่หรือผู้ปกครองนั่นเอง

counter for blog

Leave a comment

* Required fields

Please note: comments must be approved before they are published.