บล็อก

Blog posts to make playing wooden toys fun and development for all ages.

เชื่อมต่อการสื่อสารด้วยของเล่นภาษามือจากแปลนทอยส์

ภาษามือนับเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่ทรงพลังและมีความสำคัญอย่างมาก ช่วยให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับคนหลายๆ กลุ่ม Universal Communication: ภาษามือเป็นเครื่องมือการสื่อสารหลักของผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน รวมถึงเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างพวกเขากับผู้ที่ไม่ได้มีปัญหาทางการได้ยิน เพื่อการสื่อสารที่ไร้ร้อยต่อ อย่างไรก็ตาม ภาษามือในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกับภาษาพูดหรือภาษาท้องถิ่น Inclusivity: ภาษามือไม่ได้มีไว้เพื่อผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินเท่านั้น แต่เป็นภาษาที่ทุกคนสามารถฝึก สามารถเรียนรู้ เพื่อต่อยอดเป็นทักษะพิเศษได้ อีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยิน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน Early Learning: เด็กๆ ที่มีปัญหาทางการได้ยินสามารถฝึกภาษามือได้ตั้งแต่ยังเล็ก เนื่องจากจะช่วยให้พวกเขาสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมตามวัย ช่วยลดปัญหาด้านการสื่อสารเมื่อถึงวัยที่จะต้องออกไปใช้ชีวิตภายนอก อีกทั้งยังช่วยให้พวกเขาสื่อสารความต้องการและความรู้สึกของตนเองออกมาได้ ทำให้มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ที่เหมาะสม...

แปลนทอยส์กับก้าวแรกในการเข้าสู่ Carbon Neutrality

แปลนทอยส์ตั้งเป้าหมายของการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2025 หรือในอีก 2 ปีข้างหน้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกให้ดียิ่งเพื่อลูกหลานของเราในอนาคต เรามีความตั้งใจในการทำเพื่อเด็ก สังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดนับตั้งแต่วันแรก และที่สำคัญ ความร่วมมือจากพนักงานชาวแปลนทอยส์ทุกคน รวมถึงพารท์เนอร์และลูกค้าจากทั่วโลก มีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยพาเราไปถึงเป้าหมายนี้ ทำความรู้จักกับ “ความเป็นกลางทางคาร์บอน” ความเป็นกลางทางคาร์บอนเป็นแนวความคิดในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ หรือภาวะที่อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้ว ไม่ว่าจะร้อนมาก หรือเย็นมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้ชีวิตของมนุษย์เรา โดยเราจะต้องสร้างความสมดุลระหว่าง ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ กับ...

การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความสนุกและพัฒนาการเด็กของซีรีส์ Unit Plus

แรงบันดาลใจของการออกแบบของเล่นในซีรีส์นี้ เกิดจากการที่แปลนทอยส์เล็งเห็นว่า การสร้างของเล่นที่ผสมผสานความบันเทิง การเรียนรู้ และพัฒนาการเข้าด้วยกัน จะช่วยตอบโจทย์ทั้งในด้านความบันเทิง ผ่านการเล่น การดึงดูดความสนใจของเด็กๆ และในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ ของเล่นซีรีส์ Unit Plus นี้เป็นตัวแทนของ “ความเรียบง่ายที่แสนพิเศษ” เนื่องจากของเล่นแต่ละชิ้น ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการเล่นเพียงประเภทเดียว แต่ยังเปิดกว้างสำหรับการเล่นแบบปลายเปิด (Open-ended play) เพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ให้เด็กๆ ได้ค้นหาวิธีการเล่นแบบใหม่ๆ ในแบบของตัวเอง มากไปกว่านั้น เราเลือกใช้ระบบยูนิตในการออกแบบ...

1 2 3 5