ส่งฟรี ทุกออเดอร์
สมัครสมาชิกรับ 500 แต้ม แลกสิทธิ์จุใจ
เปลี่ยนใจ คืนสินค้าใน 14 วัน
ส่งฟรี ทุกออเดอร์       สมัครสมาชิกรับ 500 แต้ม แลกสิทธิ์จุใจ       เปลี่ยนใจ คืนสินค้าใน 14 วัน      

ของเล่นชวนเคลื่อนไหว

การเล่นที่ใช้กิจกรรมที่เคลื่อนไหวเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาร่างกายของเด็ก ช่วยให้พัฒนาทักษะการประสานกันของส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น การควบคุมการเคลื่อนไหว การจัดสมดุล และพัฒนากล้ามเนื้อ นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมการสังคมสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และการควบคุมอารมณ์ในเด็กด้วย

PlanToys Wooden Toys for Kids - Unlock your child's potential with our adorable Rabbit car wooden toys. Designed to foster both physical and mental development, these cars feature a curved design that is perfect for small hands to grasp and push around. The imaginative play opportunities are endless, as children can hop the rabbit or race with the bunny and chicken cars, while the turning wheels mimic real-life race car motions, providing endless hours of fun and learning.