บล็อก

รวบรวมบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับของเล่นไม้ การเล่นของเล่นไม้ และเทคนิคที่น่าสนใจในการเลือกของเล่นไม้และทำกิจกรรมที่น่าสนใจระหว่างการเล่นกับลูก ๆ และเด็ก ๆ

มนุษย์และธรรมชาติ ความสัมพันธ์ชั่วชีวิต

แปลนทอยส์มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้กับคุณชาญชัย พินทุเสน หรือลุงอ๋อยของเด็ก ๆ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์ ที่จะมาเล่าถึงความสำคัญของการให้เด็กได้เรียนรู้ธรรมชาติผ่านการสัมผัสประสบการณ์จริง ด้วยแนวคิดที่แปลนทอยส์และมูลนิธิฯ มีร่วมกัน เราจึงจัดกิจกรรม Family Trip ที่พาครอบครัวไปเรียนรู้ธรรมชาติที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความงดงาม คุณค่า และความสำคัญของธรรมชาติ โดยเราต่างมีความมุ่งหวังว่าการเรียนรู้ในครั้งนี้จะนำพาพวกเขาให้สามารถใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติได้โดยไม่เบียดเบียน และสามารถรักษาธรรมชาติให้คงไว้ได้สืบไป   การเรียนรู้ธรรมชาติสำคัญกับเด็กอย่างไร “จริง ๆ แล้วความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติมีมาตั้งแต่เราเกิด ลูกกินนมแม่...

การจัดการของเสียภายในโรงงาน ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตของเราทุกคน

ในยุคที่ผู้คนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน แปลนทอยส์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการของเสียภายในโรงงานมาโดยตลอด เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพของแปลนทอยส์เป็นผู้นำในการดำเนินงาน   วันนี้เราจึงมาขอแบ่งปันความรู้จาก คุณนฤมล ศรีเทพ และคุณศรินยา สูบเด็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ฝ่ายงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) ของโรงงานแปลนทอยส์ ว่าเรามีการจัดการของเสียภายในโรงงานอย่างไร   เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการของเสียด้วย 3R การใช้หลักการ 3R เพื่อจัดการของเสียในโรงงานของแปลนทอยส์มีผลต่อการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง ประกอบไปด้วย...

1 2 3 8