The Benefits of Eco-Friendly Toys and Sustainable Play

ภารกิจของแปลนทอยส์

เด็กดี โลกสวย

ด้วยการเล่นที่ยั่งยืน


เราคือองค์กรธุรกิจที่มีส่วนช่วยพัฒนาชีวิตผ่านการเล่นที่ยั่งยืน โดยปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกในการใช้ชีวิตทั้งต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม .

ที่แปลนทอยส์ เราอยากเห็นเด็ก ๆ เติบโตด้วยความสุข มีจิตใจดี และรักโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่ ตั้งแต่ปี 1981 เราจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างของเล่นที่จุดประกายจินตนาการและส่งเสริมพัฒนาการเพื่อสร้างพื้นฐานชีวิตที่ดีตั้งแต่วัยแรกเกิดถึง 5 ปี เราเชื่อว่าการเล่นที่ยั่งยืนไม่เพียงสร้างความสุขให้กับเด็ก ๆ เท่านั้น แต่เรายังไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมเพื่อคนรุ่นต่อไปอีกด้วย นี่เป็นเหตุผลที่เราใส่ใจในการเลือกวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ และให้ความสำคัญกับวิธีการผลิตที่ปลอดภัยและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือจากของเล่นแล้ว เรายังมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ ให้หันมาใส่ใจโลกของเราผ่านกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตสำนึกด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และความสำคัญของการเล่น เรามาร่วมสร้างอนาคตที่สดใสให้กับเด็ก ๆ และโลกของเรา ด้วยของเล่นไม้ทีละชิ้นไปด้วยกัน!