ที่ตั้งสำนักงาน PlanToys

PlanToys มีสำนักงานอยู่ทั่วโลก


PlanToys Worldwide Offices

PlanToys Thailand (สำนักงานใหญ่)

ประเทศ: ไทย

Thailand

114/1 ซอยสาทร 10 ถนนสาทรใต้ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500, ประเทศไทย

โทร: +66 (0) 2237 9070

แฟ็กซ์: +66 (0) 2237 5790

อีเมล: mktg@plantoys.com

PlanToys, Inc.

ประเทศ: สหรัฐอเมริกา

USA

1341 N. Market Blvd Suite 200 Sacramento, CA 95834

โทร: +1 650 968 4783

แฟ็กซ์: +1 650 968 4947

อีเมล: info@plantoysinc.com

PlanToys Europe

ประเทศ: เบลเยียม

Belgium

Nieuwelaan 4, 9220 Hamme, Belgium

โทร: +32 475 75 84 93

แฟ็กซ์: +32 471 29 45 87

อีเมล: europes@plantoys.com

PlanToys Japan Co., Ltd.

ประเทศ: ญี่ปุ่น

Japan

4-19 Mizuochi-cho, Aoi-ku, Shizuoka-City, 420-0831, Japan

โทร: +81 (0) 54 209 6255

แฟ็กซ์: +81 (0) 54 209 6256

อีเมล: plantoysjapan@aqua.ocn.ne.jp