การได้รับการยอมรับระดับโลก


PlanToys ได้รับรางวัลมากกว่า 395 รางวัลจาก 11 ประเทศทั่วโลก
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา PlanToys ได้รับการยอมรับทั่วโลก
ผ่านปรัชญาของเราและของเล่นไม้ที่คิดค้นขึ้นอย่างสวยงาม
เราเชื่ออย่างแท้จริงว่า เด็กดี โลกสวย ด้วยการเล่นที่ยั่งยืน

พบกับรางวัลของเรา ดังนี้

รางวัลด้านองค์กรรางวัลด้านผลิตภัณฑ์