รางวัลระดับโลกที่แปลนทอยส์ได้รับ


แปลนทอยส์ได้รับรางวัลกว่า 400 รางวัลจาก 11 ประเทศทั่วโลก
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา แปลนทอยส์ได้รับการยอมรับ
ทั้งด้านปรัชญาในการดำเนินธุรกิจและการออกแบบของเล่นไม้ที่มีเอกลักษณ์
เพื่อมุ่งมั่นทำภารกิจในการสร้าง เด็กดี โลกสวย ด้วยการเล่นที่ยั่งยืน

พบกับรางวัลของเรา

รางวัลด้านองค์กรรางวัลด้านผลิตภัณฑ์