บล็อก

Plantoys proudly present ‘Kid's Blog’ - a space to share understanding, knowledge and experience of parenting, bringing up kids, playing with them and enjoy total fun! Through the kid’s blog we hope together to gain deeper insights of building up kids in the right directions. Stay up to date on all the latest news from PlanToys by following us for news and updates. Keep up with what's happening in the world around PlanToys through special events and announcements. We regularly share company updates, exclusive offers, stories from our community, and handy tips to help you get the most out of your experience with us!

สวัสดีนักบินอวกาศทุกคน! ได้เวลาเดาดาวเคราะห์ของฉันแล้ว

แนวคิดของเกมนี้คือให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเดาว่าดาวเคราะห์ของฝ่ายตรงข้ามอยู่ที่ไหนและตรึงคะแนนไว้บนกระดาน ผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ในชุดประกอบด้วยดาวเคราะห์ 6 ดวง ดาวหาง 2 ดวง หมุดสำหรับให้คะแนน 30 อัน เสาไม้ 2 อัน และผ้ากั้น 1 อันที่สามารถเปลี่ยนเป็นที่เก็บของหลังการใช้งาน คุณสามารถเพลิดเพลินได้ที่บ้านหรือระหว่างการเดินทาง! เหมาะสำหรับนักบินอวกาศอายุ 4 ปีขึ้นไป   เด็กจะได้อะไรจากชุดนี้? ก่อนอื่นพวกเขาสนุกมาก! เกมนี้ยังสนับสนุนเด็กในการคิดเชิงกลยุทธ์...