PlanToys Forest of Play สวนสนุกของเล่นเสริมพัฒนาการ

PlanToys เปิดโลกของเล่นไม้

สัมผัสความสนุก พัฒนาทักษะ เสริมจินตนาการ

✓ บริการพื้นที่เล่นสร้างสรรค์ ✓ กิจกรรม Play-Based Learning ✓ PlanToys Shop

Forest of Play | พื้นที่เล่น ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ

ลองนึกดูว่าจะดีแค่ไหนถ้าลูกของเรา ได้วิ่งลากจระเข้เต้นได้ไปรอบห้องเล่นเป็นคุณหมอด้วยเครื่องมือหมอจำลองจากของเล่นไม้ หรือวิ่งเล่นออกกำลังกายที่สนามของเล่นกว้างใหญ่ ทุกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เติมเต็มให้ลูกได้ที่ “Forest of Play | Play Experience”

พื้นที่สนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ที่ใส่ของเล่นเสริมพัฒนาการในทุกช่วงวัย จัดสรรทุกตารางนิ้วด้วยของเล่นเสริมทักษะด้านต่าง ๆ เป็นสนามเด็กเล่นที่เล่นได้ครบ และสร้างพัฒนาการได้ทุกมิติ พร้อมคลับของเล่นและกิจกรรมชวนสนุกทั้งสอนทำอาหาร ชวนพ่อแม่ผู้ปกครองเล่นของเล่นและสนุกกับกิจกรรมไปพร้อมกับเจ้าตัวเล็ก รวมถึงชวนเที่ยวกับกิจกรรม ‘Family Trip’ ได้อีกด้วย

ที่สำคัญเด็ก ๆ และพ่อแม่ได้ใช้เวลาสนุกกับ Work Shop ที่น่าสนใจกับหลากหลายกิจกรรมที่คัดสรรมาอย่างดี เพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่สำคัญให้กับลูก เพื่อเตรียมพร้อมให้เค้าเติบโตมาอย่างสมวัยและสมดุล

จองเลย

ตารางกิจกรรมประจำเดือนตุลาคม 2022 ของ Forest of Play มาแล้วค่ะ !!

ปิดเทอมทั้งที เรามาทำกิจกรรมดีดี สนุกๆ กันเถอะค่ะ !! #ตารางเดือนตุลาคม มาแล้ว

เพื่อเป็นการต้อนรับปิดเทอมของเด็กๆ Forest of Play ขอชวนน้องๆและผู้ปกครองมาเล่นเพื่อเรียนรู้อย่างยั่งยืนใน “ป่าแห่งการเล่น” ได้ทุกวันอังคาร - อาทิตย์ และเพื่อให้ช่วงเวลาปิดเทอมของเด็กๆพิเศษมากยิ่งขึ้น พวกเราขอมอบกิจกรรมสุดพิเศษในเดือนตุลาคมให้เด็กๆได้มาเปิดประสบการณ์ที่มีคุณค่าภายใต้แนวคิด “Best Gift”

กิจกรรม DIY Workshop : กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานกล้องถ่ายรูปและรถตุ๊กๆ ด้วยความร่วมมือของ #TOYSHACKforkids และ #ForestofPlay ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 (ค่ากิจกรรมรวมบัตรเข้าป่าแห่งการเล่น 2 ชั่วโมง)

9:30 (TukTuk) 550 บาท

12:30 (Camera) 890 บาท

14:30 (TukTuk) 550 บาท

PlanToys City Camp : วันที่ 20 และ 21 ตุลาคม 2565 พี่ๆ ขอเชิญชวนเด็กๆอายุ 3 - 7 ปี ไปเรียนรู้เส้นทางแห่งความยั่งยืนของ “อาหาร” และ “ของเล่น” ภายใต้แนวคิด Sustainable Journey ซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องง่ายๆใกล้ตัวในรูปแบบที่ลึกกว่าที่เคย ตั้งแต่เวลา 9:00 - 15:00 น. ใน 2 บรรยากาศการเรยนรคอ เสนทางของอาหาร ณ สวน g Garden พระราม 9 และ เสนทางของของเลน ณ ปาแหงการเลน สาทรซอย 10 (ราคากจกรรม วนละ 2,800 บาท)

Halloween Party : รวมฉลองเทศกาลดวยการแตงกายแฟนซและเขาเลนในพนท Forest of Play ในวนอาทตยท 30 ตลาคม 2565 ตลอดทงวน เพอพบกบ “Spooky Game” ทพๆ PlanToys จดเตรยมไวรอ และพเศษกวาเคยดวย Workshop “Spooky Treat” จากทมงาน #คดเชนเดก ทจะมาชวนเดกๆตกแตงเมน Mummy Brownie และ Spider Muffin (ตวเขาเลนราคาปกต / ตวเขา Spooky Treat Workshop ราคา 100 บาท)

ผู้ปกครองท่านใจ สอบถามรายละเอยดเบองตนหรอจองกจกรรมไดทกชองทางการตดตอของ Forest of Play หรอโทร 063-5939690 หรอลงทะเบยนเขารวมกิจกรรมได้ตามตารางงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Forest Of Play - 2022 Event

อีเว้นท์ เดือน ตุลาคม 2022 เวิร์กชอปที่ใครๆ ก็เล่นได้

สร้างแนวทางการเล่นที่เหมาะสมสำหรับทุกครอบครัว ด้วยการบรรยายพร้อมลงมือปฏิบัติจริง เพื่อให้ทั้งลูก พ่อแม่ และผู้ใหญ่ทุกคนในบ้านได้ “เรียนรู้ผ่านการเล่น” ไปด้วยกัน โดยมี ”ลุงต้น” ผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นที่มีประสบการณ์ด้านพัฒนาการเด็กกว่า 20 ปีเป็นผู้ดำเนินกิจกรรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Forest of Play ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการให้บริการ

ช่วงเวลาเปิดทำการที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

รูปแบบกิจกรรม : นอกจากพื้นที่เล่น Forest of Play แล้ว เด็ก ๆ และผู้ปกครองยังสามารถเตรียมพบกับรูปแบบการบริการใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยและครอบครัว อาทิ คลับต่าง ๆ สำหรับเด็ก / กิจกรรมกลุ่มเล่นตามวัย / กิจกรรมกลุ่มส่วนตัว / กิจกรรมสำหรับโรงเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อคุณภาพในการให้บริการและความเหมาะสมในการใช้พื้นที่อย่างสูงสุด

วันทำการ : โซนพื้นที่เล่น Forest of Play เปิดวันอังคาร - อาทิตย์ (ปิดทุกวันจันทร์) / ร้าน PlanToys Shop เปิดจำหน่ายสินค้าเปิดตามปกติทุกวัน

เวลาทำการ : ตั้งแต่ 9:00 - 17:00 น.โดยแบ่งรอบการเล่นแบบ 2 ชั่วโมงเป็นวันละ 3 รอบ 10.00 - 12.00 น. 13:00 - 15:00 น. และ 15:00 - 17:00 น. (All Day Pass ใช้ได้ทั้งวันตามปกติ ยกเว้นช่วงพักเที่ยง)

ค่าบริการ : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าบริการทั้งแบบ 2 ชั่วโมงและแบบรายวัน โดยกำหนดราคาเดิมสำหรับเด็ก 1 คนและผู้ใหญ่ 1 คนดังนี้ ตั๋ว 2 ชั่วโมงราคา 300 บาท ตั๋วรายวันราคา 450 บาท ตั๋วผู้ใหญ่ที่ติดตามเพิ่มท่านละ 100 บาท

การจอดรถ : อังคาร - ศุกร์ จอดรถได้ที่จุดจอดรถเอกชนบริเวณด้านข้างไอวี่คอนโดมิเนียม (กรุณาสอบถามค่าใช้บริการจอดรถจากเจ้าหน้าที่) / เสาร์ - อาทิตย์ จอดรถได้ที่บริเวณสำนักงาน PlanToys โดยขอให้ผู้ปกครองแจ้งทะเบียนรถเพื่อความรวดเร็วในการอำนวยความสะดวก

มาตรการป้องกันโควิด : Forest of Play ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการเฉพาะผู้ใหญ่ที่แสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 48 ชั่วโมงเท่านั้น (ไม่ขอผลตรวจ ATK ของเด็ก) และขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะใช้บริการในพื้นที่

จองเลย

รีวิวกิจกรรมของเรา

ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในครอบครัวส่งผลอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืนของเด็ก ๆ เพราะในทุกความท้าทายที่แฝงอยู่ในการเรียนรู้ใหม่ ๆ ของเด็กนั้น ถูกสนับสนุนด้วยความรักจากคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลเอาใจใส่และเป็นกำลังใจอยู่เบื้องหลังอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกันกับ PlanToys Family Trip ที่ออกแบบให้ทุกครอบครัวได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในวิถีธรรมชาติที่สุนทรีย์ ความท้าทายและอุปสรรคที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของเด็ก ๆ เกิดขึ้นโดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยเสริมแรงบวกอยู่ไม่ห่าง วันนี้แอดมินก็เลยขอนำเรื่องราวจากครอบครัวที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งล่าสุดมาเป็นเครื่องยืนยันถึงประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ที่ประเมินค่าไม่ได้มาฝาก

ถาม/ตอบ คำถามที่พบบ่อย

Forest of Play จะเปิดให้เข้าเล่นวันทุกวันอังคาร – อาทิตย์ ในช่วงเวลา 9.00 – 17:00 น. ค่ะ

หากวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือถ้ามีวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเพจค่ะ

2 ชั่วโมง ราคา 300 บาท ฟรี ผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านต่อไป 100 บาท

ทั้งวัน ราคา 450 บาท ฟรี ผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านต่อไป 100 บาท

ทางเราเปิดให้บริการวันละ 3 รอบ รอบละ 2 ชั่วโมง

ช่วงเวลา 10:00-12:00 น. / 13:00-15:00 น. / 15 :00-17:00 น.

ปิดทำความสะอาดทุกวันช่วงเวลา 12:00-13:00 น.

พื้นที่เล่นของเรามีทั้งหมด 3 โซน ด้วยกัน

- Water Play คือโซนเล่นน้ำกลางแจ้ง มีบ่อทราย และน้ำ ให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติ

- Play City โซนจำลองการเล่นในเมือง มีของเล่นหลากหลายให้เด็ก ๆ เลือกเล่นได้เลย

- Pretend Play จะเป็นการจำลองการเล่นอาชีพต่าง ๆ

ที่ Forest of Play แบ่งออกเป็น 3 โซน เราจึงจำกัดคนที่เข้ามาเล่นอยู่ที่ 20 คนต่อรอบเวลาค่ะ

เดินทางโดยขนส่งสาธารณะ ลง BTS สถานีเซนหลุยส์ ทางออก 3 เดินประมาณ 50 เมตรค่ะ

ของเล่นใน Forest of Play ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กวัย 3ปีขึ้นไป แต่เด็กต่ำกว่า 3 ปี ก็สามารถเข้าได้ ไม่ได้จำกัดค่ะเพียงแต่เด็กเล็กอาจจะเล่นอะไรไม่ได้มากจึงแนะนำให้เป็นวัย 3 ปีนะคะเพราะเราคำนึงถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับเป็นหลักค่ะ