Classroom Makeover for the Blinds

โฉมห้องเรียนเพื่อคนตาบอด

โฉมห้องเรียนเพื่อคนตาบอด

‘โครงการห้องเรียนจำลอง’ เป็นโครงการ CSR ที่ริเริ่มโดยโกลเด้นแลนด์ บริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมชั้นนำในประเทศไทย ด้วยความร่วมมือกับเอเจนซี่สร้างสรรค์ Mana and Friends วิศวกรและสถาปนิก PlanToys และ Creative Crews ได้ดำเนินโครงการแปลงโฉมห้องเรียนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา จังหวัดชลบุรี แปลนทอยส์ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานให้ช่วยออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับเด็กตาบอด เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราในการมีส่วนร่วมในชุมชน!

   

   

ในปีที่ผ่านมา โครงการแปลงโฉมห้องเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมที่ริเริ่มโดยโกลเด้นแลนด์ ได้รับรางวัล Health & Education Award ที่งาน World Festival of Interior 2019 เราภูมิใจมากที่ได้มีส่วนในการออกแบบ Classroom Makeover นี้ และรู้สึกตื่นเต้นกับความสำเร็จ
 

   

ข้อมูลโครงการ:

ชื่อโครงการ:'เปลี่ยนห้องเรียนเพื่อคนตาบอด'

ที่ตั้ง:พัทยา ประเทศไทย

บริษัทสถาปัตยกรรม: ทีมงานสร้างสรรค์

ผู้ทำงานร่วมกัน:มานะและผองเพื่อน แปลนทอยส์ วิธไลท์ มนิสรา ปาลวัฒน์ กันตนา สตูดิโอ

ลูกค้า:โกลเด้นแลนด์

การถ่ายภาพ: หญ้าแห้งสุจริต

แสดงความคิดเห็น

*ช่องที่ต้องกรอก

โปรดทราบ: ความเห็นจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะถูกเผยแพร่