บล็อก > เหตุผลที่การทำสวนดีสำหรับลูก ๆ ของคุณ

Reasons Why Gardening Is Good for Your Kids

เหตุผลที่การทำสวนดีสำหรับลูก ๆ ของคุณ

เหตุผลที่การทำสวนดีสำหรับลูก ๆ ของคุณ

เหตุผลที่การทำสวนดีสำหรับลูก ๆ ของคุณ

การทำสวนเป็นกิจกรรมที่ช่วยยกระดับชีวิตเด็กและทักษะการเรียนรู้ วันนี้Plantoys®จะแบ่งปันประโยชน์ของการกระตุ้นให้เด็ก ๆ ทำสวนกับคุณ!

  1. ความรับผิดชอบ: พวกเขาจะรับผิดชอบในการดูแลพืช
  2. หลักการทางวิทยาศาสตร์ - พวกเขาจะเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบตัวอย่างเช่นสิ่งที่ทำให้เกิดอะไรขึ้น นอกจากนี้พวกเขาจะเรียนรู้เกี่ยวกับโภชนาการจากผัก
  3. การออกกำลังกาย - เด็ก ๆ จะกระตือรือร้นมากเมื่อพวกเขาทำสวน ประสาทสัมผัสทั้งห้าของพวกเขาก็จะได้รับการฝึกฝน
  4. พันธะครอบครัว - ทั้งคุณและลูก ๆ ของคุณจะได้รับโอกาสใช้เวลาร่วมกันเมื่อทำสวน
  5. การทำงานเป็นทีม - เมื่อคุณใช้เวลาทำอะไรด้วยกันคุณจะได้เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ทำงานให้เสร็จ
  6. ผู้ดูแลสิ่งแวดล้อม - พวกเขาจะเรียนรู้ที่จะดูแลธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต
  7. ความอดทน - เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ว่าไม่มีความสำเร็จมาอย่างง่ายดาย หลายครั้งที่คุณต้องรอดูผลลัพธ์ของการกระทำของคุณ
  8. รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ - เป็นไปได้ว่าหลังจากทำสวนพวกเขาจะสนใจกินผักที่พวกเขาปลูก

ทิ้งข้อความไว้

* ช่องที่ต้องเติม

โปรดทราบ:ความคิดเห็นต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะเผยแพร่