รถส่งของขาไถ

5,100.00 ฿
ค่าจัดส่ง จะถูกคำนวณในหน้าชำระเงิน
Gross Motor
Coordination
Imagination
Emotional
Language & Communication
Concentration

18M+

SKU: 3400
สินค้าเหลือน้อย - 7 ชิ้น พร้อมขาย
It’s delivery time! Let’s take a ride with this Delivery Bike. It features a storage container, stable base, sturdy handle grips and a special horn that will surely make heads turn! Suitable from 18 months (Weight Capacity : 60 kg.)

Factors for Child Development:

Gross Motor
Coordination
Imagination
Emotional
Language & Communication
Concentration

Package Dimension (W x L x H) :

16.8 นิ้ว X 10.51 นิ้ว X 12.87 นิ้ว

42.7 ซม. X 26.7 ซม. X 32.69 ซม.

Product Dimension (W x L x H) :

25.51 นิ้ว X 12.68 นิ้ว X 17.48 นิ้ว

64.8 ซม. X 32.2 ซม. X 44.4 ซม.

Package Weight :
11.93 ปอนด์
5.41 กก.
*The biggest part:
Car Busket

How to Play