Recall your memories with Build-A-Face game!

ท้าทายความจำ ผ่านเกมสร้างใบหน้า Build-A-Face

ท้าทายความจำ ผ่านเกมสร้างใบหน้า Build-A-Face

เมื่อไม่นานมานี้ แปลนทอยส์ได้เปิดตัวคอลเลคชั่น Better Aging ขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้สูงอายุ เนื่องจากเราพบว่าผู้สูงอายุเองก็ควรได้รับการฝึกพัฒนาการทำงานของสมอง ความจำ การคิด ฯ เช่นเดียวกันกับเด็ก เรายังเห็นความสำคัญในการให้สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน โดยไม่ให้อายุมาเป็นข้อจำกัด ได้เล่น ได้แลกเปลี่ยนความคิด สร้างความทรงจำดี ๆ ร่วมกัน โดยเราหวังว่าของเล่นในคอลเลคชั่นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุและเด็กในด้านการพัฒนาสมองและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

โดยของเล่นชิ้นแรกที่เราอยากนำมาแนะนำในวันนี้ก็คือ PlanToys Build-A-Face หรือเกมสร้างใบหน้านั่นเอง ในเซ็ตประกอบไปด้วย แผ่นไม้รูปหน้าคน เล่นได้ 2 ด้าน แต่ละด้านจะมีสีผิวที่แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยสอนเด็ก ๆ เกี่ยวกับความหลากหลายในสังคม ตัวต่อรูปตา ปาก จมูก คิ้ว ผม หนวด พร้อมด้วยถุงผ้าขนาดพกพาสำหรับจัดเก็บ และพกไปเล่นนอกสถานที่

ทั้งเด็กและผู้สูงอายุควรฝึกการทำงานของสมองอย่างสม่ำเสมอ เสมือนเป็นหนึ่งในกิจวัตรประจำวัน สำหรับผู้สูงอายุแล้ว กิจกรรมที่ควรทำ จะเป็นการฝึกฝนเพื่อให้ทักษะต่าง ๆ ดีขึ้นหรือคงที่ สำหรับเด็กแล้ว กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เป็นครั้งแรกหรือฝึกฝนทักษะให้ดียิ่งขึ้น โดยพัฒนาการที่พวกเขาจะได้รับ คือ…

1. การถามตอบ การฝึกเข้าสังคม - เซ็ตนี้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้เล่นทั้งสองฝั่งได้พูดคุยกัน โดยสามารถเริ่มจากการตั้งโจทย์ให้สร้างใบหน้าบุคคลที่ทั้งสองฝั่งคุ้นเคย อาจเป็นญาติพี่น้อง บุคคลมีชื่อเสียง สามารถกระตุ้นการถามตอบ คิด วิเคราะห์ผ่านการเล่นเพิ่มเข้าไปด้วย เซ็ต Build-A-Face นี้ยังช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายในสังคม ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่คุณพ่อคุณแม่จะได้ปลูกฝังการยอมรับความแตกต่าง และสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็ก ๆ

2. การกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว - การได้ใช้เวลาร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว จะช่วยให้เราได้ย้อนนึกถึงความทรงจำ ช่วงเวลาดี ๆ ที่ผ่านมา เด็ก ๆ ยังจะได้เรียนรู้ ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตผ่านการเล่าของผู้ใหญ่ในบ้านอีกด้วย โดยปกติแล้วผู้สูงอายุเองก็มักจะมีความสุขเมื่อมีลูกหลานรายล้อม ได้รับความรัก ความเคารพจากสมาชิกในครอบครัว ซึ่งจะมีผลอันดีต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์ด้วย

3. ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเล่นหลายรูปแบบ - ของเล่นเซ็ตนี้สามารถนำมาสร้างใบหน้าได้มากมายหลายแบบ เรียกได้ว่านับไม่ถ้วน อาจเพิ่มความท้าทายในการเล่นเข้าไปโดยให้กำหนดชื่อบุคคลหนึ่งขึ้นมา แล้วให้ทั้งสองฝ่ายแข่งกันสร้างใบหน้า ใครที่สามารถสร้างได้เหมือนที่สุด หรือสร้างสรรค์ที่สุด จะได้เป็นผู้ชนะ หรืออาจสร้างใบหน้าขึ้นมาแล้วให้ช่วยกันทาย ว่าคือใบหน้าของใครก็ได้เช่นกัน

4. การจัดการกับอารมณ์อย่างถูกวิธี - ตัวต่อในเซ็ตจะช่วยสอนเด็ก ๆ ให้รู้จักกับการแสดงออกทางอารมณ์ โดยคุณพ่อคุณแม่อาจสอนไปด้วยขณะเล่น ถึงวิธีการที่ถูกต้องในการจัดการกับอารมณ์

5. พัฒนาการทางสมองที่ดีขึ้น - หากเรามีการใช้งานสมองในการคิด การแก้ปัญหา การวิเคราะห์อยู่อย่างเสมอ สมองก็จะมีการทำงาน ได้รับการพัฒนาไปด้วย ซึ่งมีผลอันดีต่อคนในทุก ๆ วัย

แสดงความคิดเห็น

*ช่องที่ต้องกรอก

โปรดทราบ: ความเห็นจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะถูกเผยแพร่