ชุดสัญลักษณ์ป้ายจราจร

620.00 ฿
ค่าจัดส่ง จะถูกคำนวณในหน้าชำระเงิน
Imagination
Creative
Language & Communication
Social
Coordination
Fine Motor

3Yrs+

SKU: 6203
สินค้าเหลือน้อย - 9 ชิ้น พร้อมขาย

ให้ความรู้กับเด็กๆ และปลูกฝังวินัยจราจรให้กับพวกเขา ได้รู้จักสัญญาณไฟจราจรและแผ่นป้ายจราจรที่อยู่ตามท้องถนน เด็กจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนนและเกิดความสนุกสนานในเวลาเดียวกัน ของเล่นชุดนี้ประกอบด้วย สัญญาณจราจรและแผ่นป้ายจราจร รวม 14 ชิ้น ช่วยพัฒนาทักษะทางด้านสังคมและด้านภาษาผ่านการพูดคุยและเล่นร่วมกับเพื่อน รวมถึงกระตุ้นจินตนาการ นำไปเล่นร่วมกับของเล่นอื่นๆ ในชุด plan city ได้

Factors for Child Development:

Imagination
Creative
Language & Communication
Social
Coordination
Fine Motor

Package Dimension (W x L x H) :

7.4 นิ้ว X 2.95 นิ้ว X 3.7 นิ้ว

18.8 ซม. X 7.49 ซม. X 9.5 ซม.

Product Dimension (W x L x H) :

0.98 นิ้ว X No Data Found for Length (in). X 2.76 นิ้ว

2.5 ซม. X No Data Found for Length (cm). X 7 ซม.

Package Weight :
0.44 ปอนด์
0.2 กก.
*The biggest part:
Traffic Signs