ของเล่น-เล่นได้ทั้งบ้าน

3 ประเภทของเล่น เล่นสนุกได้ทั้งครอบครัว

3 ประเภทของเล่น เล่นสนุกได้ทั้งครอบครัว

‘การใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวคือช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากที่สุด โดยเฉพาะสำหรับเด็ก ๆ วัย 2-3 ขวบ ขึ้นไป เพราะการพูดคุยและ การเลี้ยงดูใกล้ชิด ส่งผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้‘การใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวคือช่วงเวลาที่มีคุณค่ามากที่สุด โดยเฉพาะสำหรับเด็ก ๆ วัย 2-3 ขวบ ขึ้นไป เพราะการพูดคุยและ การเลี้ยงดูใกล้ชิด ส่งผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้พ่อแม่ ได้รู้จัก และเข้าใจเด็กมากขึ้น ทำให้การเรียนรู้ผ่านการเล่นได้รับการส่งเสริมไปพร้อมกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว

ชวนเล่น ชวนสร้างช่วงเวลาสนุกร่วมกัน

ไม่ว่าเด็ก ๆ จะเล่นของเล่นเสริมพัฒนาการหรือของเล่นทั่ว ๆ ไป การเล่นร่วมกันจะช่วยให้พ่อแม่ ได้เข้าใจลูก ๆ มากขึ้น สร้างบทสนทนาและสร้างความทรงจำที่มีคุณค่าให้กับเด็ก ๆ จะช่วยให้การเล่นมีคุณภาพมากขึ้น


ยิ่งเมื่อเข้าสู่วัย 2-3 ขวบแล้ว การแบ่งเวลาเพื่อสอน เล่น และเลี้ยงดูให้ใกล้ชิดมากขึ้นจะส่งผลให้พัฒนาการต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม

สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างได้เพียงแค่ชวนเด็ก ๆ มาเล่น โดยมีพ่อแม่เป็นส่วนหนึ่งของการเล่น วันนี้แปลนทอยส์จึงอยากแนะนำของเล่นที่ช่วยสร้างโมเมนต์ความทรงจำ พร้อมกับเสริมพัฒนาการของเด็ก ๆ สร้างความสนุก และเล่นกันได้อย่างอบอุ่นทั้งครอบครัวจะมีของเล่นอะไรบ้างมาดูไปพร้อมกันเลย

ของเล่น Active Play เล่นสนุก เสริมพัฒนาการ

ของเล่นเสริมพัฒนาการประเภท Active Play เป็นของเล่นที่ชวนเคลื่อนไหวร่างกาย และเป็นเกมที่สามารถเล่นได้ทั้งครอบครัว ของเล่น Active Play ที่อยากแนะนำมีดังนี้


Meadow Ring Toss , Mini Golf , Coquet จะเห็นได้ว่าวิธีการเล่นมีกติกาสากลที่ชัดเจน สามารถเข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน แต่จะเป็นการแข่งขัน เพิ่มความท้าทาย และเล่นกันได้หลายคน Meadow Ring Toss เป็นเกมโยนห่วงเชือกให้คล้องกับหลักเสา Mini Golf เราจำลองกีฬากอล์ฟมาในขนาดที่เด็ก ๆ สามารถจับถือได้สะดวก หรือจะเป็น Coquet เกมการแข่งขันตีลูกให้เข้าประตู ของเล่นเหลา่นี้จะชวนเคลื่อนไหว และเสริมพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญาได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีของเล่น Active Play ประเภทม้าโยก อย่าง Lusitano , Palomono หรือ Balance Board ก็สนุกไม่แพ้กัน


การชวนเด็กมาเล่นร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน ๆ เล่นจะช่วยสร้างความสุขและสนุกมากขึ้น ที่สำคัญเมื่อเล่นพร้อม ๆ กัน ไอเดียในการเล่นจะเพิ่มมากขึ้น ทำให้เด็ก ๆ อยากเล่นและมีทักษะสังคมเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการเสริมสร้างพัฒนาการในด้านอื่นต่อไป

สวมบทบาท สร้างบทละคร สนุกกับ Pretend Play

การแสดงละคร หรือสวมบทบาทในการเล่น เป็นการเล่นที่เด็ก ๆ ส่วนใหญ่ ชื่นชอบ โดยมักจะเริ่มเล่นจากสิ่งที่เด็ก ๆ คุ้นเคยและเห็นในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเล่นขายของ เล่นเป็นคุณหมอ พยาบาล เล่นเป็นครู เป็นต้น


การเล่นลักษณะนี้จะช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ การเข้าสังคม ทักษะภาษาและการสื่อสาร ไปจนถึง เรียนรู้เรื่องความเห็นอกเห็นใจผ่านการเล่น Pretend Play ที่น่าสนใจมีหลากหลายแบบ เช่น Doctor Set , Bread Set , Fire Fighter Set , Victorian Doll House เป็นต้น การเล่นด้วยของเล่นเหล่านี้จะช่วยให้เพิ่มจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างสมวัยอีกด้วย


การเล่นบทบาทสมมุติไปพร้อมกับเด็ก ๆ จึงเป็นอีกวิธีที่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ สร้างความอบอุ่นในครอบครัว พ่อแม่สามารถเรียนรู้นิสัย และความคิด ของเด็ก ๆ รวมถึงเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ผ่านการพูดคุย และสร้างโมเมนต์ความสุขและความทรงจำดี ๆ ให้กับเด็ก ๆ การเล่นบทบาทสมมุติจึงเป็นการเล่นที่ควรส่งเสริมในวัย 2-3 ขวบเพราะเป็นวัยที่เปิดรับการเรียนรู้และสนุกกับการใช้จินตนาการ

ของเล่นเกมฝึกคิด แก้ปัญหา ไขปริศนา

ของเล่นเสริมพัฒนาการอีกประเภทที่ขาดไม่ได้สำหรับเด็ก ๆ 2-3 ขวบ ขึ้นไป คือประเภทเกมฝึกคิด แก้ปริศนา ของเล่นประเภทนี้จะชวนให้เด็ก ๆ ได้สนุกกับการเล่นร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ หรือจะเล่นหลายคนก็สามารถทำได้ ซึ่งจะช่วยให้สนุกกับความท้าทาย ได้เล่นกับของเล่นที่ซับซ้อนมากขึ้น สร้างเสริมทักษะการคิด การแก้ปริศนา หรือแก้ไขปัญหาเพื่อท้าทายความสามารถ


ของเล่นลักษณะนี้จะเป็นของเล่นที่มีลักษณะคล้ายบอร์ดเกม ไม่ว่าจะเป็น Balancing Tree , Balancing Cactus , Solitaire , Guess My Planet , Mancala เป็นต้น ของเล่นเหล่านี้ล้วนท้าทาย ทักษะการแก้ปัญหา และการคิดได้เป็นอย่างดี เพราะวิธีเล่นจะซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งพ่อแม่อาจลองตั้งกฏต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ เพื่อชวนเด็ก ได้คิดและหาวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้มากขึ้น

การเล่นของเล่นที่ส่งเสริมให้เกิดการเล่นร่วมกันจะเป็นการสร้างความใกล้ชิดความอบอุ่นให้กับสมาชิกครอบครัวได้อย่างดี การเรียนรู้ของเด็ก ๆ จะสนุกมากขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเล่น นอกจากการเล่นที่เสริมพัฒนาการเเล้ว ก็ยังเป็นการเล่นที่สร้างโมเมนต์ ความสุขให้กับครอบครัวได้เช่นกัน

จะเห็นว่าของเล่นเสริมพัฒนาการ ลักษณะนี้มีความหลากหลาย แต่ล้วนเสริมสร้างพัฒนาการที่สำคัญและเป็นไปตามวัยของเด็ก ๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการที่สำคัญทั้ง 4 ด้าน ซึ่งเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ของเด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็น การเสริมสร้างทางร่างกาย รับรู้เรื่องอารมณ์ เรียนรู้สังคมและพัฒนาด้านสติปัญญา ซึ่งของเล่นจะเป็นตัวช่วยที่ดีให้เด็ก ๆ เรียนรู้อย่างมีความสุข

ซื้อของเล่นไม้

แสดงความคิดเห็น

*ช่องที่ต้องกรอก

โปรดทราบ: ความเห็นจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะถูกเผยแพร่