Learning through play activities for children's first year

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับเด็กปีแรก

กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นสำหรับเด็กปีแรก

วันนี้ขอแชร์ 4 กิจกรรมเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กวัยแรกเกิด

 

 

การเล่นทางประสาทสัมผัส: เด็กๆ จะสนุกกับการสัมผัสกับพื้นผิวต่างๆ ลองใส่ทราย ดิน หรือใบไม้เข้าไปในกิจวัตรการเล่นของเด็ก สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มประสบการณ์การเล่นและช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวที่ดี

เล่นกลางแจ้ง: ในช่วงขวบปีแรกของเด็ก พวกเขาอาจเริ่มแสดงความสนใจในการสำรวจกลางแจ้ง สนามเด็กเล่นเหมาะอย่างยิ่งเนื่องจากส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายทั้งร่างกายและทักษะทางสังคม

การเล่นดนตรี: การเล่นดนตรีช่วยพัฒนาทักษะทางอารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะทางร่างกาย ชวนเด็กๆ กระโดดโลดเต้นไปตามจังหวะเพลง!

การจับรูปร่าง: เด็กๆ สามารถสัมผัสกับรูปร่างและขนาดต่างๆ ผ่านการซ้อน การซ้อน และการเรียงลำดับ รูปร่างที่มีสีสันยังเป็นตัวดึงดูดความสนใจที่ดีอีกด้วย!

 

แสดงความคิดเห็น

*ช่องที่ต้องกรอก

โปรดทราบ: ความเห็นจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะถูกเผยแพร่