Help Kids Develop Cognitive Thinking

ช่วยเด็กพัฒนาความคิดทางปัญญา

ช่วยเด็กพัฒนาความคิดทางปัญญา

การส่งเสริมให้เด็กคิด วิเคราะห์ และพัฒนาทักษะการตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญ ด้านล่างนี้คือคำแนะนำบางส่วนที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ:

 

สนับสนุนคำถามและวิธีแก้ปัญหา: เด็กชอบถามคำถาม! แนะนำวิธีแก้ปัญหาด้วยการถามคำถามเพิ่มเติมและยกตัวอย่าง

การเล่นแบบปลายเปิด: การเล่นประเภทนี้ทำให้เด็กได้พัฒนาจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ พวกเขาฝึกฝนผ่านการเรียนรู้ตามสถานการณ์ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด พวกเขาจะสามารถคิดอย่างมีเหตุผลและหาทางแก้ไขได้

คิดนอกกรอบ: ช่วยให้เด็กค้นพบความมั่นใจ! สอนให้พวกเขาทำตามขั้นตอน แต่ยังกระตุ้นให้พวกเขาคิดค้นและค้นหาวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเอง

เล่นธรรมชาติ: เช่นเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้น การเล่นตามธรรมชาติเชิญชวนให้เด็กๆ สำรวจ กระตุ้นให้เด็กคิดและสังเกตพร้อมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และทักษะทางสังคมจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน

 

แสดงความคิดเห็น

*ช่องที่ต้องกรอก

โปรดทราบ: ความเห็นจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะถูกเผยแพร่