Let’s Get Connected through Educational Hand Sign Toys

เชื่อมต่อการสื่อสารด้วยของเล่นภาษามือจากแปลนทอยส์

เชื่อมต่อการสื่อสารด้วยของเล่นภาษามือจากแปลนทอยส์

ภาษามือนับเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารที่ทรงพลังและมีความสำคัญอย่างมาก ช่วยให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับคนหลายๆ กลุ่ม

Universal Communication: ภาษามือเป็นเครื่องมือการสื่อสารหลักของผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน รวมถึงเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างพวกเขากับผู้ที่ไม่ได้มีปัญหาทางการได้ยิน เพื่อการสื่อสารที่ไร้ร้อยต่อ อย่างไรก็ตาม ภาษามือในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกับภาษาพูดหรือภาษาท้องถิ่น

Inclusivity: ภาษามือไม่ได้มีไว้เพื่อผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยินเท่านั้น แต่เป็นภาษาที่ทุกคนสามารถฝึก สามารถเรียนรู้ เพื่อต่อยอดเป็นทักษะพิเศษได้ อีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับผู้ที่มีปัญหาทางด้านการได้ยิน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงาน

Early Learning: เด็กๆ ที่มีปัญหาทางการได้ยินสามารถฝึกภาษามือได้ตั้งแต่ยังเล็ก เนื่องจากจะช่วยให้พวกเขาสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมตามวัย ช่วยลดปัญหาด้านการสื่อสารเมื่อถึงวัยที่จะต้องออกไปใช้ชีวิตภายนอก อีกทั้งยังช่วยให้พวกเขาสื่อสารความต้องการและความรู้สึกของตนเองออกมาได้ ทำให้มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ที่เหมาะสม

Educational Toys: ของเล่นภาษามือไม่เพียงแค่สนุกแต่ยังดีต่อการเรียนรู้ เป็นประโยชน์แก่เด็กทุกๆ คน เนื่องจากสามารถนำมาต่อยอดการเล่นได้อย่างหลากหลาย

PlanToys Hand Sign Toys

แปลนทอยส์มีของเล่นที่เป็นภาษามือทั้งหมด 2 ตัว คือ Hand Sign Numbers 1-10 และ Hand Sign Alphabet A-Z

Hand Sign Numbers 1-10: เซ็ตนี้ประกอบด้วยตัวเลข 1-10 และภาษามือที่แสดงถึงตัวเลขนั้นๆ เด็กๆ สามารถฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านการลากนิ้วไปบนแผ่นไม้ได้ด้วย

Hand Sign Alphabet A-Z: เซ็ตนี้มาพร้อมกับตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ 26 ตัว เมื่อพลิกมาอีกด้านจะเจอกับภาษามือแบบอเมริกัน (ASL - American Sign Language) เด็กๆ สามารถนำไปฝึกการวาดเส้นหรือเขียนตัวอักษรบนกระดาษต่อได้

 

ผลิตจากวัสดุรัก(ษ์)โลก

ทั้งสองเซ็ตถูกผลิตโดยใช้วัสดุ PlanWood ซึ่งเป็นวัสดุที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยแปลนทอยส์ เราได้นำเอาเศษไม้เหลือใช้จากการผลิต มาผสมกับกาวที่ไร้สารอันตรายอย่างฟอร์มัลดีไฮด์ (E0 - Non-Formaldehyde Glue) ผ่านกระบวนการขึ้นรูปจากความร้อน ออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ ตามที่เราต้องการ เป็นประโยชน์ต่อโลกในด้านการลดขยะ ไม่สร้างสารพิษเพิ่มเติม และดีต่อเด็กๆ อีกด้วย

 

ประโยชน์ต่อเด็กๆ

  • ทักษะทางคณิตศาสตร์
  • ภาษาและการสื่อสาร
  • การเรียนรู้ทางการสัมผัส
  • การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
  • ความจำ
  • ทักษะทางภาษามือ
  • การทำงานร่วมกันของส่วนต่างๆ ในร่างกาย
  • การเล่นอย่างสร้างสรรค์

 

สั่งซื้อสินค้าได้ที่:

https://th.plantoys.com/products/hand-sign-numbers-1-10

https://th.plantoys.com/products/hand-sign-alphabet-a-z

แสดงความคิดเห็น

*ช่องที่ต้องกรอก

โปรดทราบ: ความเห็นจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะถูกเผยแพร่