Welcome to PlanToys, where play meets purpose!

แปลนทอยส์กับก้าวแรกในการเข้าสู่ Carbon Neutrality

แปลนทอยส์กับก้าวแรกในการเข้าสู่ Carbon Neutrality

แปลนทอยส์ตั้งเป้าหมายของการเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2025 หรือในอีก 2 ปีข้างหน้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกให้ดียิ่งเพื่อลูกหลานของเราในอนาคต เรามีความตั้งใจในการทำเพื่อเด็ก สังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดนับตั้งแต่วันแรก และที่สำคัญ ความร่วมมือจากพนักงานชาวแปลนทอยส์ทุกคน รวมถึงพารท์เนอร์และลูกค้าจากทั่วโลก มีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยพาเราไปถึงเป้าหมายนี้


ทำความรู้จักกับ ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ความเป็นกลางทางคาร์บอนเป็นแนวความคิดในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ หรือภาวะที่อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้ว ไม่ว่าจะร้อนมาก หรือเย็นมาก ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้ชีวิตของมนุษย์เรา โดยเราจะต้องสร้างความสมดุลระหว่าง ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ กับ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกกำจัดหรือชดเชย ซึ่งทั้งสองตัวจะต้องมีปริมาณที่เท่ากัน จึงจะเกิดเป็นความเป็นกลางทางคาร์บอน


แปลนทอยส์กับการลดปริมาณคาร์บอนฟุ๊ตพริ้นท์

ในปัจจุบันนี้ เรามีการปล่อยคาร์บอนได้ออกไซด์เทียบเท่าอยู่ที่ 3,337 ตันสู่สิ่งแวดล้อม เราจึงมีการวางแผนการลดผลกระทบเหล่านี้ต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีการดังนี้

 

Local Sourcing: 75% ของวัสดุที่ใช้ในการผลิตมาจากชุมชนโดยรอบของโรงงาน ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการขนส่ง และยังช่วยส่งเสริมงาน สร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านในชุมชน

T-VER Project: แปลนทอยส์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยโดยทำงานร่วมกันกับชาวไร่ชาวสวนในการลดก๊าซเรือนกระจก

Annual Reforestation: แปลนทอยส์ปลูกต้นไม้ไปทั้งหมด 34,000 ต้นนับตั้งแต่ปี 2004 ซึ่งต้นไม้ทั้งหมดนี้ช่วยดูดซับ 323 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรืออธิบายให้เห็นภาพง่ายๆ ว่าปริมาณนี้เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ปีละ 42,105 ต้น

Solar Power: แปลนทอยส์ได้ใช้โซล่าเซลล์ที่โรงงานจำนวน 1,851 อัน ซึ่งช่วยลดการปล่อยคาร์บอน และยังเป็นการใช้พลังงานหมุนเวียนที่คุ้มค่าอีกด้วย

Circularity: แปลนทอยส์นำแนวคิดเรื่องความยั่งยืนมาใช้กับทุกๆ กิจกรรมที่เราทำ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบของเล่น การรับซ่อมของเล่น การยืมของเล่น โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าของเล่นของเราจะถูกใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด

 

เราไม่หยุดเพียงแค่บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนสำหรับการดำเนินงานของเราเอง เรามุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั่วทั้งอุตสาหกรรมของเราและในหมู่ลูกค้าของเรา เมื่อเลือก PlanToys คุณจะเข้าร่วมภารกิจของเราในการปกป้องโลกของเราสำหรับคนรุ่นอนาคต!

แสดงความคิดเห็น

*ช่องที่ต้องกรอก

โปรดทราบ: ความเห็นจะต้องได้รับการอนุมัติก่อนที่จะถูกเผยแพร่